Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Další dokumenty

V této sekci naleznete ke stažení informace a další relevantní dokumenty a informační materiály MV k GDPR. Vedle mapování zahraničních zkušeností a prezentací jsou obsahem zejména informace z pracovních skupin k GDPR se zástupci územních samosprávných celků, z koordinační skupiny se zástupci resortů a z pracovní skupiny pro pracovníky spisových služeb.

Videa MV k GDPR

Ministerstvo vnitra v průběhu měsíce dubna 2018 pořádalo sérii školení k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), která byla určená pro zástupce obcí. Celkem bylo proškoleno přes 2000 pracovníků obecních úřadů. Ze školení byly pořízeny a zveřejněny videozáznamy, díky čemu se s obsahem školení může seznámit každý zájemce.

Prezentace MV k GDPR

Ministerstvo vnitra v rámci kontaktní kampaně realizuje několik přednášky k problematice GDPR a jejím jednotlivým aspektům pro nejširší publikum po celé České republice. Vybrané prezentace nabízíme ke zhlédnutí a stažení.

Prezentace z Konference k GDPR ve veřejné správě konané dne 16. května 2018

Prezentace ze školení pro pracovníky spisových služeb

Na školení pro odborné pracovníky spisových služeb se účastníci dozvěděli o správné praxi vedení spisové služby v souvislosti s nařízeními eIDAS a GDPR. Současně byla prezentována praxe odborného vedení spisové služby a nakládání s elektronickými dokumenty.

Prezentace ze školení pro obce

Obsahem školení bylo představení aktivity Ministerstva vnitra v oblasti podpory obcí na přípravu účinnosti GDPR včetně seznámení s metodickými materiály a vzorovými dokumenty, dále obeznámení s adaptačním zákonem a s rolí Úřadu pro ochranu osobních údajů. Hlavním bodem školení byly ukázky konkrétních modelových situací.

Pracovní skupina pro zástupce ÚSC

S cílem podpořit obce a kraje v přípravách na účinnost GDPR Ministerstvo vnitra ustavilo Pracovní skupinu pro zástupce územních samosprávných celků. Partneři nominovaní Asociací krajů České republiky, Svazem měst a obcí České republiky, Sdružením místních samospráv České republiky a Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů tak měli možnost spolurozhodovat o potřebných krocích v dané oblasti. Na této platformě jsou mimo jiné diskutovány jednotlivé metodické materiály, připravovaná legislativa a další postup . Zápisy z jednání pracovní skupiny a seznam členů naleznete pod odkazy níže:

Pracovní skupina se zástupci resortů

MV plní koordinační roli v oblasti metodické podpory resortů při ochraně osobních údajů. Každý resort je z kompetenčního zákona nadán zpracováním metodik a realizací informační kampaně v rámci své působnosti (například MŠMT v oblasti školství, MZd v oblasti zdravotní péče, MPSV v oblasti pracovněprávních vztahů či sociálních služeb, MPO v oblasti živnostenské a podnikatelské, apod.). Cílem pracovní skupiny je sladění aktivit jednotlivých resortů tak, aby metodiky byly vzájemně souladné. Pracovní skupina slouží také k výměně informací k tématu informační kampaně GDPR mezi zástupci jednotlivých resortů. Zápisy z jednání pracovní skupiny a seznam členů naleznete pod odkazy níže:

Pracovní skupina pro pracovníky spisových služeb

MV plní metodickou roli v oblasti archivnictví a spisové služby. Protože se problematika GDPR této oblasti bezprostředně dotýká, byla zřízena Pracovní skupina pro pracovníky spisových služeb. Seznam členů naleznete pod odkazy níže:

Zahraniční zkušenosti

Ministerstvo vnitra svou informační kampaň doplňuje o monitorování zahraničních zkušeností s přípravami na účinnost GDPR. Přinášíme Vám proto stručné informace s odkazy o tom, jak jiné státy přistupují k této problematice, jak vypadají jejich adaptační právní předpisy, jaké metodické materiály zveřejnili a na co se soustředí.

V mezinárodním srovnání s nejvyspělejšími státy jako je Rakousko, Francie či Velká Británie přitom vychází informační a metodické aktivity resortu vnitra jako spíše nadprůměrné, v porovnání se sousedním Slovenskem je množství aktivit (metodik, analýz, seminářů apod.) pak řádově větší.

  

vytisknout  e-mailem