Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Systémová analýza obcí

Ministerstvo vnitra převzalo od dodavatele, společnosti Pražská znalecká kancelář, s.r.o., Systémovou analýzu působnosti obcí z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výstupy analýzy vycházejí z posouzení situace u 15 vzorových měst, městských částí a obcí:

 • Černošice; Děčín; Dobříš; Město Cheb; Město Karviná; Město Nymburk; Město Tábor; Město Velké Meziříčí; Město Vyškov;
 • Městská část Praha 4; Městská část Praha - Zbraslav;
 • Kamýk nad Vltavou; Mladý Smolivec; Srbce; Vysoké Pole.
   

Těmto obcím patří poděkování za čas a úsilí, které věnovaly spolupráci s dodavatelem.

Dotazníková šetření, z nichž analýza vychází, proběhla u obcí na počátku roku 2018 a zobrazují stav připravenosti na obecné nařízení o ochraně osobních údajů v uvedené době.

Z analýzy lze vytěžit zejména následující podklady pro praxi územních samosprávných celků:

 • náhled metodologie - konkrétního přístupu k analýze rizik, který je dostatečně názorný, pokud by obec měla zájem replikovat zpracování analýzy vlastními silami,
 • použité dotazníky,
 • přehled agend zpracovávajících osobní údaje u obcí prvního, druhého a třetího stupně a u vybraných druhů příspěvkových organizací,
 • samotnou analýzu rizik,
 • doporučení jak řešit typické situace vyžadující ochranu osobních údajů,
 • plán zavedení navrhovaný opatření do praxe.
   

Přehledy agend a v nich zpracovávaných údajů, včetně právních titulů pro zpracování, uvedené v přílohách k analýze představují cenný podklad mapující činnosti obce jako správce osobních údajů. Je užitečný nejen pro obce samotné, ale i pro státní správu jako základ systémového přístupu k agendám obcí z pohledu ochrany osobních údajů.

Dodavatel přistoupil ke zpracování analýzy také s patřičným zřetelem k jejímu zaměření na praxi obcí při ochraně osobních údajů a začlenil do výstupů bohatou sadu doporučení jak řešit některé typické situace. Doporučení vycházejí z odborných právních názorů dodavatele. V této souvislosti je vhodné konstatovat, že v současnosti ještě není výkladová praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů a judikatura k některým případům (jako třeba při pořizování a zveřejňování fotografií z obecních akcí) dostatečně komplexní a ustálená. Vývoj vodítek a pravidel ochrany osobních údajů, a to i na společné evropské úrovni, možná v budoucnu ukáže, že k naplnění obecného nařízení postačí nižší úroveň ochrany osobních údajů. Lze proto tvrdit, že doporučení v systémové analýze nabízejí obcím bezpečnou cestu, jak před obecným nařízením o ochraně osobních údajů obstát.

Dodavateli systémové analýzy náleží poděkování za ochotu a za vstřícnou komunikaci s dotčenými obcemi.

Nezbývá než spolu s poděkováním všem zúčastněným popřát všem obcím úspěšnou přípravu na nová pravidla ochrany osobních údajů.

  

Pozn.: Přílohy č. 1 a 2 obsahují vyplněné dotazníky z jednotlivých obcí a v některých případech i vnitřní dokumentaci obcí, a nebudou proto zveřejněny (účelem analýzy bylo posoudit vzorovou obec, nikoli konkrétní obce).

  

vytisknout  e-mailem