Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Metodická podpora a konzultace

Ministerstvo vnitra vykonává a koordinuje metodickou činnost vůči územním samosprávným celkům v oblasti GDPR. Vedle vlastních metodických materiálů také poskytuje konzultace ostatním ministerstvům při přípravě jejich vlastních resortních metodik dotýkajících se činnosti územních samosprávných celků nebo jimi zřizovaných správců osobních údajů.

V současnosti působí při Ministerstvu vnitra několik odborných pracovních skupin, jejichž úkolem je zajišťovat vzájemnou výměnu informací mezi resorty i mezi státní správou a samosprávou, sjednocovat výkladovou praxi a poskytovat metodickou podporu.

Ministerstvo ustavilo meziresortní pracovní skupinu (za účasti zástupců resortů, dopravy, financí, místního rozvoje, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví a zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů), pracovní skupinu s účastí zástupců územních samosprávných celků (Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Asociace krajů ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR) a speciální pracovní skupinu k souladu spisových služeb s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

V podsekci "Checklisty GDPR pro obce" byla publikována základní metodická pomůcka zaměřená zejména na obce prvního stupně, jimž se tímto dostává přehledného výčtu kroků, kterých je zapotřebí k zajištění souladu agend s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

  

vytisknout  e-mailem