Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Může tentýž poslanec nebo senátor svým podpisem na kandidátní listině podpořit kandidaturu více kandidátů na funkci prezidenta republiky?

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, který dle čl. 58 Ústavy stanoví další podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky, včetně podrobností navrhování kandidátů, v § 21 odst. 1 upravuje, že kandidátní listinu pro volbu prezidenta republiky může podat nejméně 20 poslanců (dále jen "navrhující poslanci") nebo nejméně 10 senátorů (dále jen "navrhující senátoři") a v odstavci 2 téhož ustanovení se stanoví, že navrhující poslanci nebo navrhující senátoři mohou podat pouze jednu kandidátní listinu.

Ačkoli zákon o volbě prezidenta republiky v § 21 odst. 2 na první pohled jasně stanoví, že navrhující poslanci/senátoři mohou podat pouze jednu kandidátní listinu, je třeba vzít v potaz, že pojem "navrhující poslanci", resp. „navrhující senátoři“ je legislativní zkratkou pro skupinu nejméně 20 poslanců, resp. 10 senátorů a bude-li poslanec/senátor zastoupen i v jiné skupině nejméně 20 poslanců/10 senátorů, jedná se již o jiné navrhující poslance/senátory, tj. jinou skupinu, která je rovněž oprávněna kandidáta na funkci prezidenta navrhnout (podat kandidátní listinu).

Vedle toho je třeba vzít v úvahu i to, že také občan oprávněný volit prezidenta republiky může svým podpisem na petici podpořit kandidaturu více kandidátů. Jde totiž pouze o fázi navrhování kandidátů, nikoli o volbu samotnou, ve které se již uplatňuje princip rovnosti hlasování (každý má stejný počet hlasů o stejné síle).

 


Odbor všeobecné správy, oddělení voleb, 29. listopadu 2017

vytisknout  e-mailem