Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zasílání voličských průkazů obecními úřady zastupitelským a konzulárním úřadům České republiky cestou Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo vnitra opětovně dohodlo s Ministerstvem zahraničních věcí postup při zasílání voličských průkazů obecními úřady zastupitelským a konzulárním úřadům České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen "zastupitelský úřad"), voličům - občanům České republiky (dále jen "ČR") cestou Ministerstva zahraničních věcí.

Pokud volič ve své žádosti o vydání voličského průkazu požádá o jeho zaslání na zastupitelský úřad, kde hodlá hlasovat, bude obecní úřad postupovat při zasílání voličského průkazu tomuto úřadu následujícím způsobem:

Obecní úřad zašle voličský průkaz na Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Na obálku uvede:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
podatelna - Pavel Hanuš, Volby 2013
Loretánské nám. č. 5
118 00 Praha 1

Do uvedené obálky vloží další, vnitřní obálku s doručenkou. Na tuto vnitřní obálku obecní úřad do adresy uvede následující údaje: jméno a příjmení voliče, slova "voličský průkaz", druh zastupitelského úřadu ČR (Velvyslanectví ČR nebo Generální konzulát ČR nebo Konzulární jednatelství ČR) a název sídla zastupitelského úřadu.

Příklad:
Vážený pan
Adam Volba
voličský průkaz
Velvyslanectví ČR
Brusel.

Vnitřní obálka bude obsahovat voličský průkaz. Na příslušném zastupitelském úřadě si ji adresát v den voleb nebo i dříve převezme, odvolí a doručenka se poté zašle zastupitelským úřadem opačnou cestou zpět příslušnému obecnímu úřadu. Pokud se občan nedostaví a tudíž uvedenou obálku nepřevezme, vrátí zastupitelský úřad celou zásilku zpět zmíněnému obecnímu úřadu.

Uvedený postup je možný jen za předpokladu, že volič o to sám příslušný obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu požádá, a tento obecní úřad bude voliče informovat, že si zaslaný voličský průkaz musí vyzvednout, např. v den voleb nebo i dříve, na příslušném zastupitelském úřadu ČR.

V případě existence objektivních důvodů, a to když se volič rozhodne volit v jiném zvláštním volebním okrsku než je zvláštní volební okrsek zastupitelského úřadu, na který byl jeho voličský průkaz na jeho žádost obecním úřadem zaslán, a volič požádá tento zastupitelský úřad s dostatečným časovým předstihem o zaslání obdrženého voličského průkazu v poštovním styku, formou mající podle místních podmínek charakter doporučené zásilky, na adresu jeho pobytu v cizině, mu zmíněný zastupitelský úřad vyhoví. Může se například jednat o náhlou služební cestu do třetího státu, a s tím spojený zájem o provedení volebního aktu na zastupitelském úřadu ČR v tomto třetím státě.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zahraničních věcí zprostředkovává doručování také do vzdálenějších destinací, musí obecní úřady při zasílání postupovat tak, aby byly voličské průkazy na Ministerstvo zahraničních věcí doručeny nejpozději 5 dní přede dnem voleb, tj. 20. října 2013. V případě, že obecní úřad zašle voličský průkaz po tomto termínu, Ministerstvo zahraničních věcí nemůže zaručit včasné dodání na zastupitelský úřad. Z toho důvodu se doporučuje, aby obecní úřady prioritně zpracovávaly vydání voličských průkazů do zahraničí před voličskými průkazy, které budou distribuovány po území České republiky.

  

vytisknout  e-mailem