Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta republiky, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. ledna 2013

Na základě ustanovení § 56 odst. 5 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), budou i pro druhé kolo volby prezidenta republiky vytištěny hlasovací lístky všech kandidátů z kola prvního s označením „druhé kolo volby prezidenta“. Uvedený postup je nutný s ohledem na to, že zákon o volbě prezidenta republiky umožňuje, aby se kandidát do 24 hodin před zahájením volby prezidenta vzdal své kandidatury; v takovém případě postupuje do druhého kola volby prezidenta kandidát, který v prvním kole volby získal další nejvyšší počet platných hlasů.
 
Hlasovací lístky zašle Ministerstvo vnitra prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly doručeny před zahájením hlasování okrskovým volebním komisím. Okrskové volební komise před zahájením druhého kola volby prezidenta vyberou hlasovací lístky postupujících kandidátů. Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta ve volební místnosti.
 
Hlasovací lístky budou na obce dodány v třídění podle jednotlivých kandidátů. Následně je třeba k zabezpečení řádného průběhu volby zvolit takový postup, aby bylo zajištěno, že všechny okrskové volební komise budou vybírat a voličům vydávat právě jen hlasovací lístky kandidátů, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta republiky. Obecní úřady by měly postupovat následovně:
 
Dne 24. ledna 2013 těsně po 14. hodině, tj. po uplynutí lhůty pro vzdání se kandidatury na funkci prezidenta republiky, Ministerstvo vnitra v souladu s § 56 odst. 4 zákona o volbě prezidenta republiky neprodleně zveřejní na svých internetových stránkách určených pro volby (www.mvcr.cz/volby) informaci o kandidátech, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta.
 
Okrskové volební komise sice dostanou hlasovací lístky všech kandidátů, ale tak, aby hlasovací lístky sedmi nepostupujících kandidátů byly zřetelně odděleny (např. v jednom společném balíku) od hlasujících lístků dvou postupujících kandidátů. Hlasovací lístky kandidátů, kteří postoupili do druhého kola volby, pak bude okrsková volební komise vydávat voličům ve volební místnosti, takže každý volič obdrží spolu s úřední obálkou dva hlasovací lístky. Je třeba, aby o tomto postupu byly okrskové volební komise při předávání hlasovacích lístků obecním úřadem výslovně informovány.

vytisknout  e-mailem