Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hlasování občana s ukončeným pobytem na území ČR ve volbě prezidenta

 

Právo volit prezidenta republiky má státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Toto právo vyplývá z Čl. 56 odst. 6 Ústavy České republiky a z ustanovení § 4 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).
 
V souladu s ustanovením § 29 zákona o volbě prezidenta republiky jsou voliči zapsáni ve stálém seznamu voličů, zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem nebo zvláštním seznamu voličů vedeném obecním úřadem na území České republiky. Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů. Pouze tak lze do procesu hlasování promítnou zásadu, podle které volič může v týchž volbách hlasovat pouze jednou.
 
Má-li občan na území České republiky ukončen pobyt, nemůže být nikde veden ve stálém seznamu voličů, neboť tento vedou obecní úřady pouze pro voliče, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu. Takovému voliči tudíž nemůže být žádným obecním úřadem vydán ani voličský průkaz.
 
Státní občan s ukončeným pobytem na území České republiky tak může realizovat právo volit prezidenta republiky pouze na základě svého zápisu
ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, v jehož územním obvodu v zahraničí má bydliště. Tento zastupitelský úřad může voliči na jeho žádost vydat také voličský průkaz, který ho opravňuje k hlasování v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo v zahraničí.
 
Pokud by občan s ukončeným pobytem na území České republiky nebyl zapsán ani ve zvláštním seznamu voličů u příslušného zastupitelského úřadu, je tato skutečnost považována za faktickou překážku výkonu volebního práva.

vytisknout  e-mailem