Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Postup MV při projednávání žádostí dle zákona č. 82/1998 Sb.

Postup Ministerstva vnitra při projednávání žádostí nároků na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup 

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 15. srpna 2012 č. 593 k Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupů ústředních správních úřadů při předběžném projednávání nároků na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup a k souvisejícímu doporučení zveřejňuje Ministerstvo vnitra postup při projednávání žádostí o odškodnění ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.

Dle ustanovení článku 39a Nařízení Ministerstva vnitra a Společného služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23 ze dne 30. června 2016, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů, je k rozhodování v mimosoudním řízení o náhradách škod, které jsou uplatňovány vůči státu ve věcech týkajících se ministerstva a policie z titulu nesprávného úředního postupu nebo nezákonného rozhodnutí podle zákona  č. 82/1998 Sb., příslušný odbor právní.
  
Postup Ministerstva vnitra při projednávání žádostí dle zákona č. 82/1998 Sb.:
 1. Přijetí žádosti a její zaevidování v systému GINIS;
 2. Vyrozumění žadatele, případně právního zástupce o přijetí žádosti a lhůtě pro její vyřízení;
 3. Vyžádání doplnění žádosti, pokud neobsahuje všechny náležitosti;
 4. Vyžádání a shromáždění podkladového materiálu od dotčených správních úřadů ve vztahu k žádosti;
 5. Posouzení žádosti;
 6. V případě, že je dovozeno, že Ministerstvo vnitra není úřadem příslušným k projednání žádosti, je žádost postoupena k vyřízení úřadu příslušnému k jednání za stát, žadatel je o tom písemně vyrozuměn.
 7. Vyrozumění žadatele o výsledku šetření
  • a) v případě shledání žádosti opodstatněnou je předkládán žadateli návrh dohody o náhradě škody. V případě akceptace dohody je žadateli přiznaná částka poukázána na účet, případně k rukám žadatele;
  • b) v případě shledání žádosti neopodstatněnou je žadatel vyrozuměn odmítavým dopisem, obsahujícím poučení o možnosti domáhat se svého nároku soudní cestou.

vytisknout  e-mailem