Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Financování voleb ze státního rozpočtu

Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy a jako taková je plně hrazena ze státního rozpočtu. Finanční prostředky spojené s přípravou a konáním voleb jsou vedeny v kapitole státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa. Z ní jsou příslušné finanční částky uvolňovány mj. i krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím Ministerstva financí na základě podkladů Ministerstva vnitra. Tyto úřady přidělí potřebný objem jednotlivým subjektům (pověřený obecní úřad, obecní úřad, úřad městské části a městského obvodu).

Při stanovení objemu předpokládaných výdajů na příslušné volby je výchozí základnou počet volebních okrsků v příslušném kraji a z toho vyplývající průměrný počet členů okrskové volební komise, který zahrnuje předpokládané odměny členům okrskových volebních komisí a ostatní předpokládané výdaje nezbytné pro organizačně technické zabezpečení voleb. Při vynakládání výše uvedených oprávněných výdajů se postupuje podle směrnice Ministerstva financí (MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013 o postupu obcí a krajů při financování voleb). Částka stanovená pro výše uvedené subjekty na činnost podle zákona je pouze předpokládaný objem finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s volbami, je to pouze hrubý odhad. Všechny výdaje, které jsou v souladu se směrnicí Ministerstva financí a které jsou doložené, jsou hrazeny ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa. V případě, že jsou výdaje vyšší než částka převedená do jednotlivých rozpočtů volebních orgánů pro zmíněné účely, je třeba zažádat Ministerstvo financí o posílení rozpočtu.

  

vytisknout  e-mailem