Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Telekomunikační spojení

Ministerstvo vnitra dosud při volbách zajišťovalo provoz jednotného systému telekomunikačního spojení na území České republiky tak, že centrálně uzavíralo smlouvu o zabezpečení telekomunikačního spojení do všech volebních místností. To způsobovalo, že obecní úřady byly nuceny s velkým předstihem nahlašovat umístění volebních místností. Problémy vznikaly také v případech, kdy obecní úřady měly uzavřeny smlouvy o využívání telefonů a telefonních linek s jinými operátory.

Proto se jako účinnější řešení jeví, aby si obce telefonní spojení zajistily podle místních podmínek ve volebních místnostech samy. Nově navrhované řešení bude rovněž operativnější a méně náročné. S účinností od 27. 6. 2012 tedy platí následující:

  1. Obecní úřad zajistí telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlásí nejpozději do 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu.

  2. Pověřený obecní úřad sestaví přehled o telefonním spojení ve svém volebním obvodu z podkladů obecních úřadů, zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup a nejpozději do 4 dnů přede dnem voleb pro volby do Evropského parlamentu, Poslanecké sněmovny, zastupitelstev krajů a obcí a zašle jej krajskému úřadu a pro volby do Senátu pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu.

  3. Krajský úřad (resp. ve volbách do Senátu pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu) sestaví přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje (resp. v obvodu volebního obvodu ve volbách do Senátu) z podkladů pověřených obecních úřadů, a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
     

Telefonní spojení do volebních místností bude zveřejněno na webových stránkách příslušných úřadů a bude tedy přístupné i pro veřejnost, která v dosavadním systému neměla telefonní čísla k dispozici. Jednotlivým obcím budou na telefonní spojení v době voleb poskytnuty v rámci účelově určených prostředků finanční prostředky. Ministerstvo financí zohlední tuto změnu při novelizaci směrnice, kterou se upravuje postup volebních orgánů při financování voleb.

  

vytisknout  e-mailem