Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Resortní sport

Základní informace 

Souběžně s vytvářením podmínek pro kvalitní tréninkovou přípravu sportovní reprezentace státu, včetně vyhledávání a výchovy sportovních talentů, zabezpečuje Olymp Centrum sportu Ministerstva vnitra i úkoly související se zajišťováním a realizací tělovýchovných a sportovních potřeb a zájmů příslušníků Policie České republiky, zaměstnanců Ministerstva vnitra a Policie České republiky a zaměstnanců organizačních složek státu zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů vyplývajících z jeho kompetencí, tzv. „resortní sport“.

Resortní sport lze definovat jako souhrn různě zaměřených tělovýchovných a sportovních aktivit a programů, z nichž řada navazuje na služební tělesnou a střeleckou přípravu policistů s cílem udržovat a rozvíjet fyzickou zdatnost, pohybové schopnosti, dovednosti a znalosti a vytvářet pozitivních návyky potřebné pro výkon služby.

Další programy jsou zaměřené na vytváření podmínek a podporu rekreačně - pohybových aktivit policistů a zaměstnanců resortu, kterým slouží zejména ke zotavení a regeneraci sil. Všech uvedených programů se policisté a zaměstnanci účastní dobrovolně, na základě svého zájmu.

Nedílnou součástí resortního sportu je organizace a pořádání sportovních soutěží pro policisty a zaměstnance, které jsou realizovány jednak v součinnosti s odpovědnými funkcionáři Ministerstva vnitra a Policie ČR, jednak ve spolupráci s policejními sportovními kluby, které jsou občanskými sdruženími, zastřešenými Unií tělovýchovných organizací Policie České republiky (UNITOP ČR).

Každoročně má řada z vyhlašovaných soutěží a turnajů postupový charakter a jsou z nich vybíráni jednotlivci a sestavována družstva pro reprezentaci Policie ČR a resortu vnitra na policejních sportovních akcích v zahraničí.

Rozvoj mezinárodního policejního sportovního styku a podpora resortní sportovní reprezentace České republiky je realizována ve spolupráci s UNITOP ČR, která je členem jak evropských, tak světových policejních sportovních organizací (U.S.P.E, U.S.I.P), zastřešujících resortní sport různých zemí. Zároveň je možné díky tomuto členství některé významné mezinárodní policejní sportovní akce uspořádat i u nás.

Resortní sportovní reprezentace České republiky se tak může účastnit policejních mistrovství světa nebo Evropy, mezinárodních závodů a turnajů a pohárových soutěží, kde může porovnat své schopnosti s kolegy ze zahraničních policejních sborů a odkud se v řadě případů vrací s výraznými úspěchy.

vytisknout  e-mailem