Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Koronavirus - informace MV

Informace MV pro občany, k jednání zastupitelstev obcí, opatření při volbách a pro cizince na území ČR. 

English English version
 

 1. Aktuality a důležitá upozornění
 2. Vstup na území ČR
 3. Obecné informace
 4. Informace pro cizince
 5. Informace pro obce
 6. Informace psychologického pracoviště
 7. Informace pro školy a školská zařízení

1. Aktuality a důležitá upozornění

 • Od 27. října 2021 vstoupilo v účinnost aktualizované ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-cr-s-ucinnosti-od-27-10-2021/, které upravuje vstup osob do České republiky. Došlo například k uvolnění podmínek pro vstup dětí ve věkové skupině 0–12 let, pro které již nejsou stanovena žádná epidemiologická pravidla.  Nově je po příjezdech ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem zrušena povinnost samoizolace v období po vstupu do ČR do doby obdržení výsledku testu  (pokud není aplikována výjimka z povinnosti testování). Po tuto dobu ale mají příslušné osoby povinnost používat respirátor FFP2 nebo jeho ekvivalent.

 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo změnu ochranného opatření k podmínkám vstupu do ČR účinnou od 30. září 2021. Konsolidovanou verzi opatření s vyznačenými změnami naleznete zde (pdf, 489 kB).

 • Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo ochranné opatření k podmínkám vstupu do České republiky
  Od 23. srpna 2021 bude s ohledem na účinnost plného očkování přikročeno k uvolnění protiepidemických opatření i pro očkované cizince ze třetích zemí za podmínky, že očkování bylo provedeno vakcínou schválenou agenturou EMA či jejím ekvivalentem. Očkované osoby musí mít vystavený ověřitelný certifikát, jehož vzor je zveřejněn v seznamu certifikátů na webu Ministerstva zdravotnictví. Bez splnění dalších epidemiologických podmínek mohou přicestovat i očkované osoby ze zemí, pro které byl uzavřen implementační akt na úrovni EU a které vydávají certifikát podle EU COVID nařízení. Pro tyto očkované osoby se otevírá možnost cestovat do ČR z jakéhokoli důvodu a je pro ně také plně obnovena vízová agenda na příslušných zastupitelských úřadech ČR. To neplatí pro země s extrémním rizikem nákazy, kde zůstává vízová agenda i pro tyto osoby omezena jen na specifikované tituly.

 • Dne 31. července 2021 vstoupilo v účinnost nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující vstup do České republiky.
  Nově se u dětí ve věku 6 až 12 let přistupuje k možnosti ukončit povinnou samoizolaci po návratu ze zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy negativním výsledkem PCR testu provedeného na území České republiky (nejde-li o děti, které mají výjimku z jiného důvodu, např. z titulu prodělaného onemocnění covid-19). U této věkové skupiny se již nebude vyžadovat ani test před cestou do České republiky. Dále se s ohledem na blížící se začátek akademického roku na vysokých školách umožňuje přijímat žádosti o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty za účelem studia na vysoké škole (podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců) v České republice i v zemích s extrémním rizikem nákazy.

 • Další aktuality a důležitá upozornění (COVID19)
   

Stanovisko Ministerstva vnitra k možnosti distanční účasti členů zastupitelstva kraje na ustavujícím zasedání

Výplata jednorázového příspěvku důchodci 5.000 Kč v roce 2020

Seznam odběrových míst

  

2. Vstup na území České republiky

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 26. října 2021Seznam zemí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy naleznete zdeInformace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví. Informace o uznávání certifikátů z jiných zemí naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/
  
Dochází k postupnému obnovování činnosti zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Na základě vývoje epidemiologické situace budou postupně uvolňovány možnosti vstupu cizinců ze třetích zemí na území České republiky. Podrobnější informace týkající se pobytu cizinců ze třetích zemí naleznete na stránce Informace k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR.

  

Pravidla vstupu a návratu do ČR (účinnost od 27. října 2021)
- občané ČR a cizinci s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou
- občané EU+ a cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+

Pravidla vstupu a navratu do CR_CREU_27-10-2021_CZ.jpg
ke stažení (pdf, 134 kB)

  
Pravidla vstupu a návratu do ČR (účinnost od 27. října 2021)
- občané třetích zemí, kteří nemají vydané pobytové oprávnění Českou republikou nebo nemají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiné zemi EU+
- občané třetích zemí, kteří mají vydané krátkodobé vízum Českou republikou před 11. květnem 2020 a kteří mají vydané krátkodobé nebo dlouhodobé vízum v jiné zemi EU+

Pravidla vstupu a navratu do CR_ostatni_od 27-10-2021_CZ.jpg
ke stažení (pdf, 135 kB)

  

TELEFONICKÁ A E-MAILOVÁ LINKA
Informační linky zodpovídají pouze dotazy v souvislosti s podmínkami vstupu na území ČR. Informace jsou poskytovány v češtině i v angličtině. Žádosti o individuální výjimky pro vstup na území nebudou zodpovídány, MV individuální výjimky ke vstupu neuděluje.

Telefonní linka: +420 974 801 801, provozní doba Po - Čt: 8:00 - 16:00 a Pá: 8:00 - 12:00
Emailová linka: cestovani.covid19@mvcr.cz
COVID19_infolinka-cas_ve_fronte_-_20210423.jpg
ke stažení (pdf, 393 kB)

  

3. Obecné informace

  

4. Informace pro cizince

  

5. Informace pro obce

  

6. Doporučení psychologického pracoviště Ministerstva vnitra

  

7. Informace pro školy a školská zařízení

  

vytisknout  e-mailem