Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Od Nového roku se sjednotilo územní členění státu

Počínaje 1. lednem 2021 nabylo účinnosti koncepčně jednotné administrativní členění státu. Nový zákon o územněsprávním členění státu zjednodušuje a zpřehledňuje celou územní strukturu veřejné správy. Dochází k nahrazení staré zákonné úpravy z roku 1960, hranice menších jednotek členění nově nemohou přesahovat hranice jednotek větších a celá struktura je vyskládána zespodu, od úrovně obcí. 

Nový zákon zavádí jednotné územněsprávní členění státu vycházející ze spojeného modelu výkonu veřejné správy. Řešení je založené na kontinuitě s reformou územní veřejné správy z přelomu tisíciletí, a to včetně důrazu na přirozenou spádovost obyvatel do center jejich obvodů. Nový zákon ruší stále existující kraje dle zákona o územním členění státu z roku 1960, ponechává pouze současné samosprávné kraje a zavádí tzv. skladebnost územněsprávních jednotek. Po mnoha letech koexistence dvou koncepčně odlišných právních předpisů pro územní uspořádání státu tak dochází k jejímu zjednodušení a sjednocení.

Nově již nebudou vznikat případy, kdy např. správní obvod obce s rozšířenou působností náležel do dvou, nebo dokonce i do tří různých okresů, objasňuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Doposud totiž byly okresy vymezeny bez zřetele ke správním obvodům obcí s rozšířenou působností. Zajištění skladebnosti se konkrétně dotkne celkem 18 obcí z Plzeňského, Libereckého, Středočeského a Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Některé z nich mění od 1. ledna příslušnost k úřadu obce s rozšířenou působností, jiné k okresu. Asi 7,5 tisíce občanů obcí měnících okres bude vyzváno k výměně občanských průkazů, protože název okresu je součástí údajů na jejich zadní straně. „Výměna pro ně bude samozřejmě zdarma,“ dodává Jan Hamáček.

Kompletní mapu všeobecného územněsprávního členění státu platného od 1. ledna 2021 nabízí jednoduchá mapová aplikace v novém Mapovém portálu Ministerstva vnitra. Zákon je představen i formou tzv. mapy s příběhem. Informace pro obce a občany jsou k nalezení ve speciální sekci webových stránek zde.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations 

vytisknout  e-mailem