Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rok 2020 na vnitru: Nákup a distribuce ochranných pomůcek, organizace voleb pro lidi v karanténě i zapojení bank do eGovernmentu

Ministerstvo vnitra v minulém roce zajistilo v souvislosti s pandemií covid-19 urgentní nákup a distribuci ochranných pomůcek i fungování Ústředního krizového štábu (ÚKŠ), díky tzv. drive-in stanovištím umožnilo také volit lidem v karanténě. Prioritou pro letošní rok je především dokončení změny krizové legislativy. 

Rok 2020 byl nejen na Ministerstvu vnitra (MV) ve znamení boje proti koronaviru. Hlavní výzvou byl rychlý nákup ochranných pomůcek při první vlně pandemie a jejich následná distribuce do krajů, která se podařila především díky profesionalitě Hasičského záchranného sboru. Stejnou měrou se na zvládnutí situace podílel i policejní sbor, který plnil nařízená opatření nejen na hranicích. Kromě toho se policisté zasloužili o bezproblémový průběh voleb. MV celkem nakoupilo 189 mil. roušek, 35 mil. respirátorů FFP2 nebo 65 mil. vyšetřovacích rukavic. Jen hasiči při příjmu a distribuci ochranných prostředků ze zahraničí během první vlny vyložili a rozvezli 2000 tun materiálu z 55 letadel a při distribuci najelo jejich 620 vozidel téměř 350 tis. kilometrů. Hasiči a policisté se podíleli také na trasování či testování osob – 32 hasičských týmů dosud odebralo 55 tis. vzorků, na trasování kontaktů se stále podílí 500 policistů.

„Ukázalo se, že když jde do tuhého, dokážeme si pomáhat. Ukázalo se také, že můžeme být pyšní na náš hasičský i policejní sbor, ale i na zdravotníky Ministerstva vnitra, bez jejichž nasazení bychom situaci nezvládli. Rozhodně nemáme vyhráno, ale doufám, že se nám i letošní rok podaří zvládnout se ctí,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Připomněl také, jak zásadní se ukázalo správné fungování ÚKŠ pod vedením Ministerstva vnitra. „Koordinace nákupů ochranných pomůcek, jejich distribuce nebo intenzivní spolupráce s kraji a samosprávami, to vše bychom bez ÚKŠ nezvládli,“ dodal ministr vnitra. 

Pandemie covid-19

Stěžejní byl nákup osobních ochranných prostředků včetně dopravy do ČR, naskladnění a distribuce, dále zajišťování chodu ÚKŠ a jeho pracovních skupin či metodická činnost ve vztahu ke krizovým opatřením, zejména pro obce a kraje. MV také intenzivně komunikovalo o aktuálních pravidlech vstupu do ČR a povinnostech cestujících s Mezinárodní asociací leteckých dopravců.

„Pomáhali jsme při dobrovolných návratech cizinců do zemí jejich původu, které byly kvůli omezeným možnostem cestování obtížnější. Mimo jiné jsme také zřídili novou covid infolinku k záležitostem týkajícím se vstupu do Česka a překračování hranic,“ doplnil Jan Hamáček.

Česko současně pomáhalo ostatním zemím, především zasíláním ochranných prostředků. Naposledy např. Ukrajině či Kosovu.

Úspěchem bylo prosazení speciální právní úpravy výkonu hlasovacího práva pro volby do Senátu a do zastupitelstev krajů, které reagovalo na aktuální epidemickou situaci a osobám, jež byly v izolaci nebo karanténě a jinak by nemohly ve volbách hlasovat, umožnilo odevzdat hlas u volebního stanoviště drive-in, v pobytovém sociálním, zdravotnickém či školském zařízení nebo do zvláštní přenosné schránky. Podle tohoto zákona proběhly již podzimní volby do třetiny Senátu a krajských zastupitelstev. 

MV dále prosadilo zvláštní zákon, který umožnil policii a obecní policii projednávat přestupky spočívající v porušování opatření nařízených v souvislosti s pandemií koronaviru příkazem na místě, tzn. s využitím pokutových bloků. Pokud tedy není možná domluva, policie má nově možnost uložit pokutu na místě.

Další úspěchy

Zásadním úspěchem digitalizace je rozšiřování počtu soukromoprávních subjektů, které jsou či budou oprávněny vydávat prostředky pro elektronickou identifikaci, s jejichž pomocí bude možné využívat služby eGovernmentu. Jde především o bankovní identitu, u které v letošním roce očekáváme zapojení klíčových bankovních institucí. Jejich klienti budou moci využívat elektronické služby státu přes své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Akreditaci už pro tyto účely od MV získaly Československá obchodní banka a Česká spořitelna.

Během nouzového stavu jsou také zdarma poštovní datové zprávy.

Policisté v regionech s největším podstavem od srpna získali stabilizační příspěvek 2500 až 5000 Kč. Šlo o čtvrtinu příslušníků policejního sboru. Cílem Ministerstva vnitra je, aby stabilizační příplatek nakonec získali všichni členové sboru. Příspěvek pomohl k personální stabilizaci policie.  

MV pokračovalo v zajišťování cílené pomoci do zahraničí, ta v této době směřovala k regionům Balkánu, východní Evropy, Blízkého východu a Afriky v rámci programů Medevac a Pomoc na místě, včetně pomoci běloruským občanům.
Za úspěch v evropském kontextu považujeme vypracování společného dopisu sedmi ministrů vnitra zemí EU k reformě azylové a migrační politiky EU v červnu 2020, který výrazným způsobem zasáhl do debat v kontextu příprav tzv. nového paktu o migraci a azylu a ovlivnil rozhodování Evropské komise. Ta nakonec do svého návrhu nezařadila mechanismus povinných kvót.

Dále Ministerstvo vnitra v roce 2020 například připravilo:

  • Vládní návrh zákona o občanských průkazech – cílem zákona je adaptace právního řádu Česka na evropské nařízení o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů EU.
  • Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, který urychlí proces stanovování využitelných údajů ze stěžejních informačních systémů veřejné správy a zefektivní samotné sdílení údajů založené na zásadě, že „obíhat mají data, nikoliv lidé“.
  • Návrh uzákonění pravidel konání distančního zasedání orgánů obcí a krajů, který výslovně umožní, aby se členové zastupitelstev a rad obcí a krajů mohli jednání těchto orgánů zúčastnit distančně, tedy videokonferencí. Stejný způsob má být umožněn i zástupcům veřejnosti, pokud se jedná o jednání zastupitelstev.
  • Novelu zákona o pobytu cizinců, která reaguje na brexit – zakotvuje právní postavení občanů Spojeného království a jejich rodinných příslušníků, kteří na území ČR pobývali v období podle tzv. výstupové dohody, tedy na konci roku 2020, a upravuje vydávání biometrických průkazů pro tyto osoby.

Plány na letošní rok 

Ministerstvo vnitra v současné době připravuje změnu krizové legislativy, konkrétně změnu ústavního zákona o bezpečnosti ČR a na ni navazující změny krizového zákona a některých dalších zákonů. Cílem těchto změn je reagovat na  aktuální poznatky a zkušenosti s pandemií koronaviru. 

Dále Ministerstvo vnitra realizuje projekt, v jehož rámci je analyzován právní řád České republiky – výsledkem této analýzy bude určitá forma databáze právního řádu, která kromě jiných důležitých informací bude obsahovat údaje o tom, který právní předpis je právně zastaralý.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations 

vytisknout  e-mailem