Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jedenácté setkání členů meziresortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi

26. června 2014 se sešla meziresortní koordinační skupina pro oblast boje proti obchodování s lidmi (MKS) pod vedením výkonného místopředsedy MKS a prvního náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Mgr. Jana Sixty.
Členové skupiny zejm. z řad ministerstev, Policie ČR, neziskových organizací a dalších se vzájemně informovali o aktivitách, trendech a nových poznatcích v oblasti obchodování s lidmi v ČR. MKS dále odpovídá za předkládání návrhů dílčích aktivit boje proti obchodování s lidmi na meziresortní úrovni či shromažďuje, analyzuje a vyhodnocuje údaje o obchodování s lidmi.
Na programu jednání byl rovněž popis aktuální situace v oblasti snižování poptávky po službách obchodovaných osob nejen v oblasti pracovního vykořisťování, ale také sexuálního, včetně přehledu aktivit a nových projektů směřujících k prevenci obchodování s lidmi z Rumunska a Bulharska směrem do ČR.
  • Případy obchodování s lidmi z „nových“ EU států, především Rumunska i Bulharska, narůstají napříč celou EU.
  • V uplynulém roce 2013 bylo do Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi zařazeno 14 občanů Rumunska. V letošním roce bylo ke dni 25. 6. 2014 zařazeno již 24 osob této státní příslušnosti. Jedná se zejm. o muže - pravděpodobné oběti obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v oblasti sezónních prací, v zemědělství.
  • V oblasti prostituce dobrovolné zaznamenáváme dle neziskové organizace Rozkoš bez rizika rumunské občanky zejm. v Praze. Prostituce bulharských občanek ubývá v Jihočeském kraji.
  • Lze konstatovat, že nárůst identifikovaných případů můžeme přičíst i efektivní spolupráci zainteresovaných subjektů – Policie ČR, Ministerstva vnitra (které koordinuje výše uvedený Program podpory), neziskových organizací i mezivládní organizace IOM Praha (zajišťující návraty obětí do země původu, pokud si to dotyčné obchodované osoby přejí), ale také dobře zacílené terénní práci samotných neziskových organizací.

Odbor bezpečnostní politiky, 26. 6. 2014

vytisknout  e-mailem