Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Boj proti obchodování s dětmi

„OBCHODOVÁNÍ S DĚTMI - doporučení pro postup orgánů veřejné správy“ – tento materiál vzešel ze spolupráce Ministerstva vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (zejm. Zařízení pro děti – cizince), Ministerstva spravedlnosti, dále se na něm podílela Policie ČR, Městská policií hl. m. Prahy a neméně významným způsobem i nevládní organizace. 

Materiál byl zpracován na základě potřeby sjednotit praxi příslušných orgánů veřejné správy při kontaktu s nezletilými cizinci, kteří se dopustili na našem území trestného činu, přestupku, či činu jinak trestného. Zejména pak v případech, kde účelem takového jednání je dosažení majetkového prospěchu (kapesní krádeže, krádeže v obchodech, loupeže, ale i jednání, která nejsou kriminalizovaná: např. žebrání).

Cílová skupina, tedy nezletilí cizinci, kteří se dopustili na našem území trestného činu aj., byla experty jednoznačně označena za velmi rizikovou, neboť děti mohou být za zmíněným účelem obchodovány tzv. mobilními (kočovnými) zločineckými skupinami. Ty zpravidla působí na celém území EU. Pokud daná země vyvíjí tlak na odhalení či zamezení páchání trestné činnosti, zločinecké skupiny zpravidla přesunou aktivity do jiného státu.

Podrobně byla tato problematika zachycena v Závěrech Rady o boji proti trestným činům spáchaným mobilními (kočovnými) zločineckými skupinami z prosince 2010. Tématu se však věnovala i další evropská fóra.

Události v České republice jen potvrzují palčivost problému. Např. na přelomu let 2004 a 2005 pozornost patřila tzv. případům bulharských dívek1. Na různých místech v ČR došlo k opakovanému předvedení bulharských dětí mladších 15 let, protože existovalo podezření, že tyto dívky byly organizovaně využívány ke krádežím. Děti bez doprovodu zákonných zástupců (či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte) uváděly naprosto stejnou legendu nebo se prokázaly padělaným pasem.

Je patrné, že proti uvedené trestné činnosti je možné účinně postupovat jen za předpokladu úzké a flexibilně fungující spolupráce mezi příslušnými orgány, které se zabývají právě řešením takových případů.

Materiál o obchodování s dětmi se proto zabývá rozborem různých specifických situací, při kterých se mohou příslušné orgány veřejné správy dostat do kontaktu s nezletilými cizinci - potenciálními oběťmi obchodování. Součástí jsou také doporuční, jak za takových okolností postupovat.

Základní zásada:

Postup orgánů veřejné správy při kontaktu s dítětem (zejména dítětem-cizincem), které se na našem území dopustí činu jinak trestného, provinění nebo přestupku, zvláště v oblasti, kde je účelem takového jednání dosažení majetkového prospěchu (kapesní krádeže, krádeže v obchodech, loupeže, ale i jednání, která nejsou kriminalizovaná: např. žebrání) by měl být do doby, dokud nebudou zjištěny skutečnosti odůvodňující opačný závěr, takový, jako by se jednalo o oběť obchodování s lidmi.

V praxi to znamená, že všechny relevantní subjekty by měly důsledně zjišťovat veškeré skutečnosti, které by tuto domněnku buď potvrdily, nebo vyvrátily.

 


1Bulharské dívky, materiál Ministerstva vnitra ČR, odboru bezpečnostní politiky, který byl vytvořen v roce 2005 a který popisuje bulharský organizovaný zločin zabývající se zejména na území hl. m. Prahy prostitucí a další trestnou činností související s obchodováním s lidmi.

vytisknout  e-mailem