Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zamyšlení nad současnou koncepcí soudní kontroly činnosti orgánů veřejné správy

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. 

Zamyšlení nad současnou koncepcí soudní kontroly činnosti orgánů veřejné správy
 
Shrnutí:
 
Příspěvek je zaměřen na zhodnocení současné koncepce soudní kontroly čin­nosti orgánů veřejné správy, která je založena na dvoukolejném systému. Přezkum rozhodnutí správních orgánů ve věcech práva veřejného je společně s dalšími pravomocemi svěřen správním soudům, rozhodnutí soukromoprávní podléhají soudní kontrole vykonávané civilními soudy. Základním kritériem hodnocení současného modelu je, zda je efektivní a vyhovuje požadavkům tzv. plné juris­dikce stanovené čl. 6 Úmluvy. Autorka v příspěvku navrhuje i jiné možné modely soudní kontroly rozhodnutí správních orgánů, které zároveň kriticky analyzuje.
 
 
Reflections on the current concept of the legal regulation concerning the ju­dicial control of administrative bodies – summary:
 
The Article is focused on the evaluation of the current concept of the legal regulation concerning the judicial control of administrative bodies. If administra­tive body decides about issues which within our legal system belong to private law matters, then this decision shall be, according to Chapter Five of the Civil Procedure Code, reviewed by civil court. On the other hand, if administrative body decides about issues which within our legal system belong to public law matters, this decision shall be, according to the Administrative Procedure Code, reviewed by administrative courts. The judicial control of administrative bodies´ acts is therefore divided into two parts, which can be identified also as civil justice and administrative justice. The basic criterion for evaluation of the current model is whether it is effective and meets the requirements of the full jurisdiction laid down by the Article 6 of the Convention. The author also proposes other possible models that are also critically analysed.

vytisknout  e-mailem