Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní právo

Informace o časopisu, redakce, obsahy ke stažení 

SP_1-2_2024_-_obalka.jpgSprávní právo, číslo 1-2/2024
Ročník LVII

 • Radim Boháč: Laudatio
 • Jakub Handrlica: Laudatio

  

 • Martin Adamec: Veřejný ochránce práv a jeho (komplementární) úloha v ochraně před nečinností správních orgánů (souhrn)
 • Kamila Balounová: Zábavní pyrotechnika: evropská regulace a vliv na životní prostředí (souhrn)
 • Daniel Burda: Odpovědnost za újmu způsobenou výkonem veřejné správy před správními soudy - belgická zkušenost (souhrn)
 • Kateřina Frumarová: K soudnímu přezkumu a (z)rušení nezákonných stavovských předpisů (souhrn)
 • Jakub Handrlica: Exteritorialita v našem správním právu (souhrn)
 • Martin Kopecký: Prokazování souhlasu vlastníka s uskutečněním stavebního záměru podle stavebního zákona (souhrn)
 • František Korbel: Staronový stavební zákon (souhrn)
 • Soňa Košičiarová: Zabezpečovacie úkony vo verejnej správe (shrnutí)
 • Jana Kotounová: Vybraná opatření obecné povahy dle nového stavebního zákona (souhrn)
 • Pavel Mates: Právní úprava vzniku politických stran (souhrn)
 • Jan Nešpor: Bič na orgány veřejné správy aneb once only zásada v české i zahraniční právní úpravě (souhrn)
 • Václav Petrmichl: K projevům dispoziční zásady ve správním řízení (souhrn)
 • Lenka Pítrová: Omezení soudního přezkumu v novém stavebním zákoně (souhrn)
 • Richard Pomahač: Správní právo a technologické výzvy (souhrn)
 • Helena Prášková: Odnětí oprávnění jako správní trest? (souhrn)
 • Petr Průcha: Ke správnímu soudnictví po dvaceti letech jeho existence (souhrn)
 • Jiří Rajchl: Zásada dispoziční ve správním řízení (souhrn)
 • Vladimír Sharp: Prokazování totožnosti ve správním řízení (souhrn)
 • Vladimír Sládeček: Kompetenční konflikty v recentní judikatuře Ústavního soudu (souhrn)
 • Petr Svoboda: Veřejná moc v právu ČR (souhrn)
 • Josef Vedral: Kontrolní nákup (shrnutí)
 • Martin Wagner: Rozhodování správních soudů ve věci samé v poreformním Rakousku (souhrn)

  

Pro zakoupení elektronické verze čísla odkaz zde: https://www.tmv.cz/kategorie-produktu/jednotliva-cisla-spravniho-prava-2024/.

  

vytisknout  e-mailem