Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zákon o přestupcích po novele – vybrané problémy (I.)

Ing. Mgr. Jan Strakoš 

 

Shrnutí:

Autor se v příspěvku zabývá některými potenciálními přínosy a zejména některými problémy, které v oblasti přestupkového práva přinesla novela přestupkového zákona. V zásadě s těmito změnami polemizuje a rozvíjí jejich problematické aspekty, zároveň se však snaží nalézt řešení. Autor v příspěvku také zevrubně pojednává o úplné novince v oblasti českého správního trestání, a to o evidenci přestupků a o povinnostech, které správním orgánům v souvislosti s jejím spuštěním od 1. 10. 2016 vznikají.

 

Administrative Infractions Act amended selected issues (I.) – summary:

The author focuses on certain potential contributions and, specifically, certain problems caused by an amendment of Administrative Infractions Act. He argues against the amendment and analyses its problematical aspects, whereas tries to solve them at the same time. The author also deals thoroughly with a novelty in the area of Czech administrative punishing, i. e. a register of administrative infractions and new duties for administrative bodies related to the introduction of the register on 1 October 2016.

vytisknout  e-mailem