Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z povinnosti informovat o platech úředních osob se vyvléci nelze

Mgr. Jan Potměšil 

Shrnutí:

Text polemizuje s článkem autorů Miroslava Mocka a Pavla Ralause zveřejněném v časopise Správní právo č. 4/2014, zabývajícím se údajnými právními překážkami bránícími v poskytování informací veřejnosti o platech úředních osob. Text se zabývá aktuální judikaturou, působností správních orgánů, účelem ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím, zakotvujícím právo na informace o vydávání veřejných prostředků a vztahem informačního zákona k jiným právním předpisům. Dále střetem práva na informace a ochranou soukromí, jakož i tzv. testem proporcionality, evropským rámcem poskytování informací a ochrany osobních údajů, otázkou zveřejňování a šíření informací, ústavností poskytování informací o příjmech úředních osob a konečně možností obstrukčního bránění v přístupu k informacím, zejména skrze námitku podjatosti úřední osoby. Autor vyvrací argumenty odpůrců práva na informace a vyslovuje se pro větší otevřenost veřejné správy vůči občanům.

Summary:

This paper disputes the article written by authors Miroslav Mocek and Pavel Ralaus published in the journal Správní právo („Administrative Law“) No. 4/2014 which concerns alleged legal obstacles preventing from providing with information about salaries of civil servants to the public. This paper deals with recent case law of courts, competences of administrative bodies, purpose of the Free Access to Information Act provision stipulating right to information concerning expending of public funds and the relation between the Information Act and other legislation. The author also focuses on conflict between right to information and protection of privacy, as well as the so called test of proportionality, European framework of providing information and personal data protection, issue of publication and dissemination of information, the constitutionality of providing information concerning salaries of civil servants and finally, the possibility to obstruct access to information, especially via the plea of the bias of a civil servant. The author disproves arguments of the opponents of right to information and speaks out in favour of greater openness of public administration towards citizens.
 

vytisknout  e-mailem