Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyvlastnění a jeho vztah k ochraně životního prostředí

Mgr. Tomáš Kocourek 

Shrnutí:
Článek se zabývá vyvlastněním jakožto možným nástrojem ochrany životního prostředí. Tato problematika se vyznačuje pnutím mezi vlastnickým právem, jehož subjekt sleduje dosažení svých soukromých zájmů, a příznivým životním prostředí, které je veřejným statkem. Článek pojednává o jednotlivých účelech vyvlastnění, které souvisejí s ochranou životního prostředí. Předmětem podrobné analýzy je pojem veřejný zájem (na vyvlastnění). Listina základních práv a svobod stanoví, že podmínky pro vyvlastnění jsou stanoveny zákonem (v současné době se jedná o zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění). Zákonná úprava obsahuje v rozptýlené podobě složky ústavního principu proporcionality (vhodnost, nezbytnost, proporcionalita v užším slova smyslu), které jsou v článku podrobněji popsány, stejně jako jejich význam. Na základě této analýzy dospívá autor k závěru, že právo životního prostředí disponuje mírnějšími nástroji právní regulace, které ovšem mohou ochránit životní prostředí stejnou měrou. Proto zpravidla nejsou naplněny podmínky pro vyvlastnění za účelem ochrany životního prostředí, ledaže se jedná o opatření spočívající ve stavební činnosti.

Enteignung und deren Verhältnis zum Umweltschutz

Resümee:
Dieser Artikel befasst sich mit der Enteignung als Mittel des Umweltschutzes. Diese Problematik beruht auf der Spannung zwischen dem Eigentumsrecht, dessen Subjekt seine Privatinteressen verfolgt, und der gesunden Umwelt, die ein öffentliches Gut ist. Es werden die einzelnen Enteignungszwecke behandelt, die mit dem Umweltschutz zusammenhängen. Einer ausführlichen Analyse wird der Begriff des öffentlichen Interesses (an der Enteignung) unterzogen. Die ein¬zelnen Bedingungen der Enteignung werden laut die Charta der Grundrechte und Grundfreiheiten durch das Gesetz festgelegt (aktuell ist es das Gesetz Nr. 184/2006 Slg., über Beschränkung und Entzug des Eigentumsrechts). Die gesetzliche Regelung beinhaltet zerstreute Elemente des Verfassungsprinzips der Verhältnismäßigkeit (Geeignetheit, Erforderlichkeit, Güterabwägung), die im Artikel näher bestimmt und deren Funktion erklärt werden. Auf Grund dieser Analyse wird bewiesen, dass das Umweltrecht über mildere Maßnahmen verfügt, die das Potential haben, die Umwelt gleichermaßen zu schützen. Darum werden meistens die Bedingungen zur Enteignung wegen Umweltschutz nicht vereinigt, es sei denn, dass es sich um Bautätigkeit handelt.
 

vytisknout  e-mailem