Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výstupy Strategického rámce rozvoje veřejné správy

Obsolence

Analýza právního řádu České republiky za účelem identifikace obsoletních právních předpisů

Vítejte na webu databáze právních předpisů České republiky!

Zpracováno v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

EU-ESF-OPZ_-_obr.png MV_-_obr.jpg
 

Databáze je pro přehlednost rozdělena do dvou souborů:

Výčet analyzovaných publikačních prostředků, zadávací dokumentaci a další podrobnosti k projektu naleznete v NEN.
 

Vysvětlující textové části k analýze naleznete zde:

Obsah databáze

Databáze obsahuje právní předpisy publikované v oficiálních promulgačních listech od 28. října 1918 do 31. prosince 2018 na území České republiky a jejích státoprávních předchůdců včetně informací vyplývajících z věcné analýzy každého právního předpisu.
 

Vznik databáze

Jedná se o výstup z projektu „Analýza právního řádu České republiky za účelem identifikace obsoletních právních předpisů", který realizovalo Ministerstvo vnitra za účelem splnění části úkolu uloženého usnesením vlády ze dne 17. června 2019 č. 438.
 

Účel vzniku databáze

Cílem úkolu revize celého právního řádu České republiky je identifikace obsoletních právních předpisů, tedy předpisů, které již sice nevyvolávají žádné právní účinky, nicméně stále jsou platnou součástí právního řádu České republiky.

Takové právní předpisy představují přebytečnou zátěž pro právní řád a pro Ministerstvem vnitra budované systémy e-Sbírka a e‑Legislativa, která se projevuje narušením principu právní jistoty pro adresáty práva.

Procentuální zastoupení takových právních předpisů v českém právním řádu včetně jejich rozdělení podle druhu předpisu můžete vidět v pravé části stránky.
 

Podrobnosti

Databáze obsahuje předně identifikaci každého předpisu číselným označením a názvem, hodnocení stavu právního předpisu, tzn. zda jde o předpis platný, výslovně zrušený, zrušený na základě generální derogační klauzule, nebo obsoletní, včetně odůvodnění hodnocení.

Dále databáze obsahuje navazující specifikace, například informace o dotčených oblastech práva, adresátech práv a povinností nebo gestorech právního předpisu.

Graf zobrazuje procentuální rozdělení právních přepisů podle stavu na základě podrobné věcné analýzy.
Stavy_predpisu_-_obr.jpg

Graf zobrazuje procentuální rozdělení obsoletních právních předpisů podle jejich druhu.
Pocet_obsolentnich_predpisu_podle_druhu_-_obr.jpg

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 17. března 2022

  

vytisknout  e-mailem