Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

Ředitel: Ing. Mgr. David Sláma

Kancelář ředitele odboru: 974 816 644
e-mail:osr@mvcr.cz

 

Odbor se člení:

 • oddělení koordinace veřejné správy a mezinárodních vztahů
  • vedoucí: Ing. Zuzana Růžičková

 • oddělení rozvoje veřejné správy
  • vedoucí: Ing. et Ing. Jana Cába, MBA

 

Předmětem činnosti odboru je:

 • koordinační úloha v oblasti organizace a výkonu veřejné správy;

 • koordinace naplňování Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 a realizaci jednotlivých cílů ke zvýšení kvality, efektivity a transparentnosti veřejné správy spadajících do věcné působnosti odboru;

 • plnění úkolů v oblasti kvality ve veřejné správě zahrnující přípravu koncepčních materiálů a podporu a metodického usměrňování zavádění metod řízení kvality u územních samosprávných celků;

 • plnění úkolů v oblasti struktury, organizace a fungování veřejné správy u územních samosprávních celků;

 • plnění úkolů v oblasti snižování administrativní zátěže a jejich koordinace ve vztahu k Evropské unii a dalším mezinárodním organizacím;

 • plnění funkce sekretariátu Rady vlády pro veřejnou správu;

 • zpracování podkladů k návrhu státního rozpočtu pro stanovení příspěvku na výkon přenesené působnosti včetně tvorby celostátní koncepce na úseku financování výkonu státní správy přeneseného na územní samosprávné celky.

 

vytisknout  e-mailem