Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Východní partnerství

Východní partnerství je projekt iniciovaný Evropskou unií v rámci evropské politiky sousedství. Jeho cílem je těsnější spolupráce Unie se šesti státy východní Evropy a Kavkazu (Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán). Projekt partnerství byl přijat na návrh polského ministra zahraničí podporovaného Švédskem v Bruselu dne 26. května 2008. Zakládající schůzka pak proběhla během českého předsednictví dne 7. května 2009 v Praze.

Východní partnerství chce podporovat politické a hospodářské reformy v šesti postsovětských zemích; v dlouhodobější perspektivě je možná i jejich kandidatura do EU. Nejproblematičtějším bodem je vztah EU k Bělorusku, vedenému autoritářským prezidentem Lukašenkem.

Zástupce odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy se aktivně zapojuje do aktivit tohoto projektu koordinovaného Ministerstvem zahraničních věcí, připravuje odborné podklady a podílí se na naplňování asistenčních aktivit v oblasti veřejné správy, jejíž je ČR gestorem. Každoročně jsou organizovány zpravidla 2 tematicky zaměřené semináře, jeden v ČR a jeden v některé z benefitujících zemí (v posledním období Estonsko, Arménie, Ukrajina). Spolu s ČR se do iniciativy postupně začalo velmi intenzivně zapojovat také Estonsko.

Semináře jsou obvykle zaměřeny na reformy obecní a krajské úrovně veřejné správy, decentralizaci, profesionalizaci úředníků na místní a regionální úrovni apod. boj proti korupci na místní úrovni a reformu veřejné správy s prezentací case-studies (včetně ČR). Na závěr seminářů jsou vždy zformulovány závěry a doporučení směřující k praktickému využití získaných zkušeností a strategii jejich využití.

Vychodni_partnerstvi_konference_-_2f1a4882_46307296412.jpg

Aktuálně z aktivit Východního partnerství:

Ve dnech 10. až 15. prosince 2018 se v Tallinnu (Estonsko) uskutečnil seminář "Transparent Governance on Local Level: Public Administration Reform on Local and Regional Level for the Eastern Partnership Countries". Tento seminář, konaný v rámci Východního partnerství, spadá do oblasti Panelu demokracie, dobré vládnutí a stabilita (Platform 1 on Democracy, Good Governance and Stability). Seminář je podporován Evropskou službou pro vnější činnost, která je diplomatickou službou EU. Vzhledem k tomu, že agenda semináře spadá z velké části do kompetence Ministerstva vnitra ČR, byl na vyžádání Ministerstva zahraničí ČR pozván, jako jeden z hlavních vystupujících, zástupce OSR MV.

Účastníky konference byli zástupci ministerstev a dalších centrálních správních orgánů i samospráv Estonska, experti členských států Evropské unie a zejména pak představitelé státní správy a samospráv zemí Východního partnerství. Účastni byli také zástupci mezinárodních nevládních organizací. Ukazuje se, že na vztah se zeměmi Východního partnerství klade Evropská komise rostoucí důraz a tato spolupráce je tak z pohledu ČR oboustranně prospěšná.

Z hlediska dopadů do agendy MV a vztahů s partnery se jako nejvýznamnější body programu jeví prezentace zkušeností ČR a následná moderovaná diskuse s partnerskými zeměmi, které o otázky postupu reformy veřejné správy a zejména vztah státní správy a samosprávy jeví značný zájem a to jak o celkové programové ukotvení, tak i o konkrétní aktivity a výstupy. Analogicky pak také vystoupení expertů z partnerských zemí o plánovaných a aktuálně realizovaných krocích reformy veřejné správy, které mohou být porovnávány s kroky realizovány v rámci vládou schváleného Strategického rámce rozvoje veřejné správy pro období 2014-2020, případně při dalším nastavování strategických kroků veřejné správy po roce 2020. Na základě tohoto byla dohodnuta výměna zkušeností a možná spolupráce přímo se zástupci účastnických zemí.

Více informací lze nalézt na internetových stránkách Východního partnerství Ministerstva zahraničních věcí.

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 28. srpna 2019

  

vytisknout  e-mailem