Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vybrané problémy svobodného přístupu k informacím z pohledu advokáta

JUDr. Jiří Kindl, M.Jur. Ph.D. Mgr. Jan Šturm, LL.M 

 

Shrnutí:
Článek se zabývá třemi okruhy problémů souvisejícími se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které jsou aktuální při poskytování právních služeb. V první řadě jde o otázku, zda mají povinné subjekty dle citovaného zákona možnost ochraňovat a neposkytnout žadatelům informace, které se týkají právního poradenství poskytnutého těmto povinným subjektům. Autoři dospívají k závěru, že tyto informace mohou být vyloučeny z okruhu informací, které musí povinné subjekty poskytovat. Článek se dále zabývá problematikou zajištění práva na ochranu obchodního tajemství v rámci svobodného přístupu k informacím. Autoři v této souvislosti prezentují závěr, dle kterého povinný subjekt vždy musí zkoumat, zda informace nenaplňuje znaky obchodního tajemství, a to bez toho, zda-li je informace označena jako obchodní tajemství. Konečně se článek věnuje novele zákona o svobodném přístupu k informacím připravované Ministerstvem vnitra ČR. Autoři poukazují na jeden z problematických dopadů navrhované novely, kterým je potenciální rozšíření okruhu povinných subjektů dle zákona o svobodném pří¬stupu k informacím.

Selected problems of free access to information from attorney‘s point of view

Summary:
The article deals with three issues relating to the Freedom of Information Act No. 106/1999 Coll. which are topical in connection with the provision of legal services. Firstly, the question whether a public authority shall be allowed to pro¬tect information covered by legal professional privilege is discussed. The authors conclude that such information may be exempted from information furnished by public authorities to applicants pursuant to the Freedom of Information Act. The article is further concerned with a protection of trade secrets within the Freedom of Information Act. In this connection the authors conclude that public authorities shall always examine whether certain information might constitute a trade secret, no matter if it is labeled as a trade secret or not. Finally, the article discusses a draft amendment to the Freedom of Information Act recently prepared by the Ministry of Interior of the Czech Republic. The authors point out that one of problematic impacts of a draft amendment is potential broadening of a scope of entities obli¬ged to provide information pursuant to the Freedom of Information Act.
 

vytisknout  e-mailem