Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vybrané otázky aktivní legitimace při soudním přezkumu územně plánovací dokumentace

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D., JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 

Shrnutí:
 
Článek se zabývá podmínkami aktivní legitimace k podání návrhu na přezkum územně plánovací dokumentace. Zaměřuje se především na otázku ochrany práv třetích osob v územním plánování, mj. na možnost obcí nebo městských částí podávat návrhy na zrušení územně plánovací dokumenta­ce v zájmu svých občanů. Článek také reaguje na poslední vývoj judikatury v otázce aktivní legitimace spolků. V této části přitom nerozebírá pouze nález Ústavního soudu z léta minulého roku, který poprvé přiznal místnímu spolku právo domáhat se soudního přezkumu územního plánu, ale analyzuje i novější rozhodovací praxi správních soudů. V této souvislosti je kromě jiného zmíněn rozsudek Městského soudu v Praze, který zrušil úpravu územního plánu Prahy na návrh spolku Arnika. Autorky se také zamýšlejí nad možnými změnami v aktivní legitimaci zástupce veřejnosti. Ta byla dosud českými soudy zpochyb­ňována, vzhledem ke změně judikatury v otázce aktivní legitimace spolků však může být namístě přehodnotit i tento výklad.
 
Requirements for standing to bring an action to review the planning docu­mentation – selected questions – summary:
 
The article deals with the requirements for standing to bring an action to review the planning documentation. It deals with the issue of protecting the rights of third parties in spatial planning - especially if municipalities can bring an action to review the planning documentation, which interferes with the rights of citizens. The article also responds to recent developments in case law on the issue of locus standi of associations. It focuses not only on the deci­sion of the Constituional Court from 2014 (when the Constitutional Court has recognized locus standi of association to review the zoning plan), but also ana­lyzes the recent decision-making practice of the administrative courts. In this context the authors mention the judgment of the Municipal Court in Prague, which canceled a part of the land use plan of Prague. They also consider pos­sible changes in the locus standi of the representative of the public, who has not been granted legal standing yet.

vytisknout  e-mailem