Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vybrané možnosti využití informačních a komunikačních technologií při tvorbě právních předpisů

doc. JUDr. Pavel Mates, Mgr. Tomáš Lechner 

Shrnutí:

Příspěvek ukazuje využití informačních a komunikačních technologií v jednotlivých částech procesu tvorby právních předpisů, konkrétně při jejich přípravě, v rámci schvalovacího procesu a v oblasti publikování právních předpisů. Každou část diskutujeme z pohledu zákonodárce a z pohledu občana, který o proces může projevit zájem a do jisté míry se, například na procesu přípravy, podílet, což je součástí širších tendencí označovaných jako e-demokracie. Snažíme se ukázat šíři možností využití moderních technologií v oblasti tvorby právních předpisů a uvádíme příklady ilustrující již fungující a využívané nástroje a také naznačujeme, co je třeba v této oblasti ještě realizovat, a to vše jak na celostátní, tak na místní úrovni. V závěru věnujeme pozornost konceptu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu označované jako e-Sbírka a e-Legislativa.

 

Selected possibilities of use of information and communication technologies within the lawmaking

Summary:

The paper shows use of information and communication technologies in different parts of the lawmaking process, particularly during their preparation, within the approval process and in the area of law publishing. We discuss each part of the process from the view of lawmaker and from the view of citizen who may be interested in the process and may get to some extent involved for example in the process of preparation, which is part of a broader trend known as e-democracy. We try to show the wide range of possible use of modern technologies in the area of the lawmaking and we present examples illustrating the already working and used tools and we also suggest what is to be implemented in that area, and all of that within both state and local levels. In the end we pay attention to the concept of electronic Collection of Laws and International Treaties and electronic legislative process known as e-Collection and e-Legislation.

vytisknout  e-mailem