Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vliv promlčení na pohledávky příspěvků na výživu dítěte

Mgr. Hynek PEČINKA 

Shrnutí:
Dnem 1. 1. 2008 došlo k promlčení částek dlužného příspěvku na výživu dítěte na základě zákona. Jedná se o speciální úpravu promlčení oproti obecné konstrukci občanského zákoníku, avšak pouze co do stanovení promlčecí lhůty. Dále je třeba k pohledávkám této povahy přistupovat v režimu zákona o  správě daní. Promlčené pohledávky dále trvají a správní orgán je může i nadále vymáhat, dokud dlužník neuplatní námitku promlčení. Teprve až tehdy dochází k zániku práva na vymožení pohledávky, přičemž objektivní prekluzívní lhůta, tj. kdy právo zanikne bez ohledu na jakékoli vnější okolnosti, činí 20 let od okamžiku, kdy byla pohledávka splatná.
 
Promlčené pohledávky správní orgán odepíše a vede je na podrozvahovém účtu, kam i nadále může přijímat platby od dlužníků, ať dobrovolné, anebo vymožené. Teprve až po uplynutí prekluzívní lhůty se jakákoli plnění přijatá na umoření promlčených pohledávek stávají bezdůvodným obohacením a  zaniká také právo správního orgánu pohledávky vymáhat.

vytisknout  e-mailem