Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejné opatrovnictví

 

Pro příspěvek na rok 2023 je plánováno ze státního rozpočtu formou příspěvku na přenesenou působnost vyčlenit finanční prostředky na výkon činností státní správy v oblasti veřejného opatrovnictví. Výše paušální částky na jednoho opatrovance, je předběžně uvažována ve výši 30 500 Kč.

Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho živého opatrovance podle jejich počtu k rozhodnému dni, kterým byl pro příspěvek na rok 2023 stanoven 31. březen 2022. Započítány budou jen takové případy, u kterých do tohoto data nabyly rozsudky soudu právní moci. Od roku 2021 se financování týká i případů opatrovnictví, kdy se obec stane dočasně opatrovníkem přímo ze zákona dle § 468 OZ. Jedná se o případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (fyzická osoba) nebo kdy došlo k odvolání stávajícího opatrovníka bez jmenování nového. Rozhodným dnem je rovněž 31. březen 2022.

Počet opatrovanců v jednotlivých obcích je uveden v níže přiložených tabulkách a vychází z údajů, které obce nahlásily krajským úřadům.

Jakékoliv změny oproti zveřejněným údajům v tabulkách za jednotlivé obce mohou být měněny pouze na základě písemného sdělení statutárního orgánu obce nebo jím pověřené osoby (viz organizační řád úřadu apod.) prostřednictvím mailové zprávy na mail: tereza.stalcerova@mvcr.cz a souběžně na příslušný krajský úřad v termínu do 17. června 2022

V případě Vašich dotazů se obracejte na kontaktní pracovníky příslušného krajského úřadu, v jejichž gesci je metodická pomoc obcím v oblasti veřejného opatrovnictví.

Ve výjimečných případech je možné obrátit se na Mgr. Terezu Štalcerovou - tereza.stalcerova@mvcr.cz, tel: 974 816 642, mob: +420 703 193 692 s organizačně technickými dotazy.

Celý proces spojený s tvorbou příspěvku na veřejné opatrovnictví pro rok 2023 probíhá v souladu se schváleným "Harmonogramem činností spojených se sběrem dat o počtu opatrovanců v obcích ČR", který je uveden níže.

FAQ
Nejčastější otázky pokládané na téma opatrovnictví


Tabulky pro jednotlivé kraje byly aktualizovány k 18. červnu 2021.

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 24. srpna 2022

  

vytisknout  e-mailem