Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věcný záměr právní úpravy Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů

Mgr. Aleš Gola 

 

Shrnutí:

Autor ve svém článku seznamuje čtenáře s principy vládou schváleného Věcného záměru právní úpravy Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů. Z pozice člena kolektivu, který se na tvorbě věcného záměru podílel, popisuje základní připravované změny, kterými jsou zavedení právně závazné elektronické verze vyhlašovaných právních předpisů, integrace konsolidovaného znění právního předpisu do schvalovaného a projednávaného textu novely, zavedení moderního elektronického systému pro tvorbu práva e-Legislativa, sjednocování pravidel pro tvorbu a odůvodňování právních předpisů a vytvoření portálu e-Sbírka pro přístup k informacím o právu České republiky a Evropské unie. Závěrem nastiňuje další postup při realizaci této koncepce a uvádí navrhované změny do širšího kontextu změn, jejichž cílem je zkvalitnění právního řádu České republiky a boj proti korupci.

Subject-matter of a law concerning legal regulation of the Collection of Laws and International Agreements as well as electronic law-making

Summary:

In the article, the Author introduces principles of an intended subject-matter of a law that has been adopted by the Government concerning legal regulation of the Collection of Laws and International Agreements as well as electronic law-making. As a member of the body who participated in drafting this intended subject-matter of the law, the Author describes main changes the law may bring, i. e. legally binding electronic version of published legislation, integration of the consolidated wording of a legal regulation into a debated and adopted text of the amendment, new electronic system for law-making “e-Legislativa”, unification of the rules regarding law-making and explaining reasons for legal regulation, creation of e-Collection websites providing for access to information about Czech and EU law. Finally, the Author outlines further steps leading to implementation of the described conception which belongs to other upcoming changes that should improve Czech legal order and combat corruption.

 

vytisknout  e-mailem