Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní samospráva v Japonsku

Mgr. Jakub Křížek 

Shrnutí:
Článek se zabývá analýzou právní úpravy územní samosprávy v současném Japonsku. Příspěvek v první části rozebírá především její ústavní záruky a násled­ně základní znaky územních samosprávných celků, konkrétně obyvatelstvo, území a právní subjektivitu. Zatímco elementární rysy jsou podobné jako v České republice, rozdíly vyvstávají v definici obecního (či prefekturálního) občana, stej­ně jako v procesní stránce a podmínkách možných územních změn.
 
Dále jsou zkoumány rozdíly v rozsahu působnosti územních samosprávných celků. Po reformě místní samosprávy a zavedení dělení na “zákonem svěřenou působnost” a “samostatnou působnost” se stalo zřejmým, že právní koncepce v Japonsku a v České republice se od sebe počaly vzdalovat. Autor práce dále zkoumá druhy územních celků a jejich vnitřní organizaci a vysvětluje jejich hlavní zvláštnosti, které převážně plynou z japonské koncepce striktního oddě­lení usnášecí a výkonné moci uvnitř rámce územní samosprávy.
 
Local autonomy in Japan – summary:
 
The article provides an analysis of the local autonomy in contemporary Japan. The first part gives an overview of its constitutional guarantees and subsequent­ly the basic elements of the local public bodies are described, i.e. population, territory and legal personality. While some fundamental features are similar to those in the Czech Republic, differences arise in the definition of a municipal (or prefectural) citizen, as well as in the process and conditions of possible ter­ritory changes.
 
Next, the differences in the range of the competences of the local public bodies are explored. After the reform of the local self-government in Japan and the introduction of the distinction between „statutory entrusted functions“ and „local autonomy functions“ it became apparent that both legal concep­tions in Japan and the Czech Republic started to drift away from each other. The author then explores the types of the local public entities and their organiza­tion and introduces their peculiarities, mainly the strict division between legis­lative and executive powers within the scope of the territorial self-government.

vytisknout  e-mailem