Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úvodní slovo

redakce 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

koncem roku 2011 uspořádala Katedra správního práva a správní vědy Právnické fakulty University Karlovy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra seminář ke kontrole ve veřejné správě. K tématu bylo v té době rozpracováno několik diplomových a doktorských prací, na ministerstvu se dokončoval návrh zákona o kontrole, takže forma „specifického vysokoškolského výzkumu“, s uvedeným seminářem na závěr, se ukázala jako vhodná a pro obě strany přínosná.

Jednání jen potvrdilo, jak je téma kontroly složité a obtížné, počínaje její legis-lativní úpravou až po aplikaci jednotlivých právních předpisů, diskutována byla i judikatura. Účastníci byli na závěr vyzváni, aby poslali své příspěvky písemně. V tomto čísle Správního práva Vám je nyní přinášíme.

Příspěvky seřadil doc. Vopálka, kterému zároveň děkujeme za shromáždění příspěvků. Věříme, že publikované články podnítí i další autory k diskusi
o aktuálních problémech kontroly.

A závěrem jedna redakční poznámka – nejen toto úvodní slovo, ale i jednotlivé příspěvky, obsahují upozornění na skutečnost, že předmětem výchozí diskuse byl právní stav ke konci roku 2011, kdy se seminář na téma správního dozoru konal. Vzhledem k tomu, že od uplynutí konání semináře uplynula určitá doba, považovali autoři příspěvků zaměřených více na konkrétní podobu – tehdy navrhovaného – zákona za nezbytné, vyjádřit se alespoň stručně k platné podobě zákona o kontrole. Autoři příspěvků, kteří se více zaměřili na obecné aspekty dozoru a kontroly, pak své příspěvky příliš aktualizovat nemuseli. Někteří autoři na zmíněném semináři přímo prezentovali své příspěvky a následně tyto své ústní prezentace pouze upravovali pro možnost publikace; jiní byli na semináři v roli posluchačů či účastníků diskuse a svůj příspěvek do tohoto „sborníku“ koncipovali od počátku jako odborný psaný text. Tyto okolnosti považujeme za důležité zmínit jako odpověď na případnou otázku našich čtenářů, z čeho pramení určitá rozsahová i formulační nevyváženost jednotlivých příspěvků. Autorům byl ze stejného důvodu zcela záměrně ponechán prostor, aby ve svých příspěvcích sami čtenářům poodkryli, jak svůj příspěvek koncipovali a k jakému časovému úseku jej aktualizovali.

redakce
 

vytisknout  e-mailem