Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ústavní problémy v rozhodovací praxi soudů ve správním soudnictví

Mgr. Ing. Ondřej Haberle 

Shrnutí:

Cílem tohoto článku je analýza ústavních problémů správního soudnictví v České republice. Autor vychází z nálezu ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 16/99, jímž Ústavní soud zrušil celou dosavadní úpravu správního soudnictví, neboť v ní spatřoval cel­kem čtyři hlavní okruhy ústavněprávních deficitů: absenci zákonného vymezení Nejvyššího správního soudu jako vrcholného soudu správního soudnictví, neposky­tování ochrany proti veškerým druhům činnosti veřejné správy, absenci principu tzv. lné jurisdikce a omezení účastenství v soudním přezkumu. Následně autor posu­zoval všechny následující nálezy, kterými Ústavní soud zrušil rozhodnutí poslední instance správního soudnictví. Vyřadil kasační nálezy bez systémového přesahu, zbývající nálezy podle jejich obsahu zařadil buď k některému ze čtyř výše zmíně­ných ústavněprávních deficitů původní právní úpravy správního soudnictví anebo do samostatné kategorie. Z vývoje ústavní judikatury v těchto jednotlivých kategoriích pak dovodil, který okruh ústavních problémů byl již praxí překonán a ve kterém se naopak dají očekávat další problémy ústavněprávního charakteru.
 

Constitutional Controversies in Decision-making Processes of Administrative Courts – summary:

The purpose of the Article is to analyse constitutional controversies in deci­sion-making processes of administrative judiciary in the Czech Republic. First, the Author discusses judgment of the Constitutional Court issued on 27 June 2001, file reference Pl. ÚS 16/99. The Constitutional Court of the Czech Republic annulled the existing legal basis for the administrative judiciary because of four areas of viola­tion of the Constitution: the absence of statutory basis of the Supreme Administrative Court of the Czech Republic, the failure to provide protection against any possible acts of administrative bodies, the absence of power to review administrative decisions in all factual and legal issues, and the limitation in participation in judicial review. Subsequently, the Author examines all following constitutional judgments annulling the decisions of supreme administrative courts. He has excluded judgments lacking overlap to the principles of administrative judiciary and has assigned remaining judg­ments to one of the four above mentioned areas of violation or to a separate category. Analysing evolution of constitutional case-law , the Author attempts to infer which problems have been surmounted by administrative courts and in which may cause future constitutional problems.

vytisknout  e-mailem