Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úředníci a pyramida: K výkladu podzákonných právních předpisů správními orgány

Mgr. Karel Černín 

Shrnutí

Autor se věnuje otázce aplikace podzákonného právního předpisu, u nějž má správní orgán pochybnosti o jeho zákonnosti. Nejprve řeší otázku užití prováděcí vyhlášky, jež překračuje zákonné zmocnění – tu podle něj správní orgán aplikovat musí (s určitými výjimkami). V případě, že se text prováděcího právního předpisu dostane do přímého rozporu s jednoznačným textem zákona, musí podle autora dostat přednost zákon. Jestliže je totiž rozpor mezi oběma normami zřejmý a není odstranitelný výkladem, takže správní orgán musí z obou norem zvolit pouze jednu, pak musí vyjít z jejich právní síly. Autor nicméně zdůrazňuje, že ve většině případů bude možno podzákonný právní předpis interpretovat tak, aby jeho výsledná aplikace byla se zákonem v souladu. Správní orgán totiž může spornou právní normu vyložit rozšiřujícím či zužujícím způsobem v souladu s obsahem právního předpisu vyšší právní síly. Neměl by pouze právní normu dotvářet (analogií či teleologickou redukcí), neboť tím by opět vystupoval z role výkonného orgánu a pasoval se do pozice normotvůrce. V závěru článku se pak autor zamýšlí nad tím, jak se tento náhled mění v situaci, kdy o výkladu či neaplikování konkrétní podzákonné normy rozhodne soud nebo ji doporučí ve svém stanovisku veřejný ochránce práv.

Officials and a pyramid: on interpretation of subordinate legislation by administrative authorities summary:

The author deals with application of subordinate legislation where an administrative authority has doubts on the legality. First, he focuses on the issue of application of a regulation that goes beyond delegation in law – in his opinion, the administrative authority is obliged to apply it (with certain exceptions). If the text of subordinate legislation is in direct conflict with clear text of law, the law has to be applied. If the conflict of both norms is apparent and it cannot be removed via interpretation so that the administrative authority has to choose one of the norms, it has to act in conformity with their legal force. Nevertheless, the author stresses in most cases subordinate legislation could be interpreted in such a way that final application of it would be in line with the law. The administrative authority is actually allowed to interpret the contentious legal norm in an expansive or strict way in accordance with legislation of stronger legal force. But, it should not make norms (via analogy or teleological reduction) because its role would go beyond an executive body and would become a legislative body. In the end, the author deals with the change of the conception in a situation when a court decides on interpretation or non-application of a particular subordinate norm or this is recommended in an opinion of an ombudsman.

vytisknout  e-mailem