Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úprava práv opozice jakožto menšiny na půdě Německého spolkového sněmu v reakci na vytvoření „supervelké“ koalice

Mgr. Marie Pechancová 

Shrnutí:

Článek se zabývá právy opozice jako menšiny za dob „supervelké“ koalice v Německu. Pod pojmem „supervelká koalice“ se rozumí třetí koalice spolkové kancléřky Angely Merkel, která byla po volbách do Spolkového sněmu v prosinci roku 2013 vytvořena frakcemi CDU/CSU a SPD. Po jejím zformování totiž opoziční frakce Die Linke a Die Grünen/Bündnis 90 nedosáhly ve Spolkovém sněmu ani na potřebnou jednu čtvrtinu hlasů, se kterou je spojen výkon významných menšinových práv. V úvodu článku je rozebrán pojem opozice jako menšiny na půdě Spolkového sněmu. Následuje popis jednotlivých skupin práv členů Spolkového sněmu. Popsána jsou tak práva, která náležejí jednotlivým poslancům, práva, která náležejí jednotlivým frakcím nebo vždy pěti poslancům ze sta, a konečně práva vázaná na dosažení určité menšiny Spolkového sněmu, nejčastěji tedy jedné čtvrtiny. Následně jsou rozebrány a komentovány jednotlivé legislativní návrhy jak vládní koalice, tak opozice a představeno řešení, které mělo vyřešit povolební situaci a přiznat některá menšinová práva i současné opozici.

Resumé:

Der Artikel befasst sich mit Rechten der Opposition als Minderheit in den Zeiten der „supergroßen“ Koalition in Deutschland. Unter dem Begriff „supergroße“ Koalition wird das dritte Kabinett Merkel verstanden, das nach der Bundeswahl im Dezember 2013 von den Fraktionen CDU/CSU und SPD gebildet wurde. Nach dessen Bildung haben die Oppositionsfraktionen Die Linke und Die Grünen/ /Bündnis 90 nämlich nicht einmal das Viertel der Stimmen erreicht, mit dem die Ausübung bedeutsamer Minderheitenrechte verbunden ist. In der Einleitung des Artikels wird der Begriff der Opposition als Minderheit im Bundestag erläutert. Die Beschreibung der einzelnen Gruppen von Rechten der Mitglieder des Bundestages wird folgen. Es werden also die Rechte beschrieben, die den einzelnen Abgeordneten zustehen, Rechte, die den einzelnen Fraktionen oder immer fünf vom Hundert der Angeordneten zustehen, und Rechte, die auf Erreichung bestimmter Minderheit im Bundestag, also am häufigsten eines Viertels, gebunden sind. Folglich werden einzelne Gesetzesentwürfe der Regierungskoalition, als auch der Opposition beschrieben und kommentiert und die Lösung vorgestellt, die die Nach-Wahl-Situation lösen sollte und einzige Minderheitenrechte auch der heutigen Opposition zuerkennen sollte.
 

vytisknout  e-mailem