Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účetní dvůr Spolkové republiky Rakousko

JUDr. Olga Pouperová 

Shrnutí:

Článek charakterizuje nejvyšší orgán účetní a rozpočtové kontroly Spolkové republiky Rakousko – Účetní dvůr. Věnuje se pramenům právní úpravy, vnitřní organizaci Účetního dvora, jeho působnosti a pravomocím a kritériím, jejichž naplňování při své kontrolní činnosti Účetní dvůr prověřuje. Dále se zabývá organizačním začleněním Účetního dvora do struktury vykonavatelů veřejné moci a v souvislosti s tím se věnuje otázce, zda je Účetní dvůr orgánem moci zákonodárné, nebo orgánem správním, a to z pohledu teorie i judikatury. V závěru pak shrnuje základní charakteristiky Účetního dvora a pro ilustraci je srovnává s českým Nejvyšším kontrolním úřadem.

 

Court of Auditors of Federal Republic of Austria

Summary:

The article describes Austrian Supreme Audit Institution – „Rechnungshof“. It deals with sources of the legal regulation, internal organization of the institution, its sphere of operation, scope of powers and criteria that the “Rechnungshof” examines while auditing. It also analyses external organization of the institution, its embodiment into the structure of public power authorities in Austria and in this context it answers the question whether the “Rechnungshof” is a body of lawmaking power or an administrative body both from the view of legal theory and of case law. Finally it summarizes the main features of the “Rechnungshof” and compares them with the features of the Czech National Audit Office.

vytisknout  e-mailem