Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trendy v právu EU

Mgr. et Mgr. Jiří Lenfeld, M. A., JUDr. Markéta Whelanová, Ph. D., Mgr. Eva Zahořová, LL. M. 

Shrnutí:

Evropské právo není neměnné, ale prochází dynamickým vývojem. Článek se proto v této souvislosti zabývá změnami, kterými právní úprava EU prošla v poslední době, a to s důrazem na úpravu obsaženou v Lisabonské smlouvě (zejména zrušení pilířové struktury, řízení o porušení smlouvy, přijímání prováděcích opatření, či posílení demokratických prvků v rámci EU).

Nejsou to ale pouze změny primárního práva, které přinášejí právní i faktické posuny. Právo EU je svébytným právním řádem, který, podobně jako vnitrostátní právní řády, prochází svým vnitřním vývojem. Pozornost je proto rovněž věnována dlouhodobým trendům v této oblasti se zaměřením na snahu o regulaci průřezových oblastí, legislativní techniky, důraz na řádné a včasné plnění legislativních závazků ze strany členských států, či snahu o zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy.

Článek se nezaměřuje jen na popis změn, kterými právo EU v poslední době prošlo, ale věnuje se rovněž jejich dopadům na aplikační praxi, a to jak v kontextu evropského legislativního procesu, tak i české legislativy.

Trends in EU legislation

Summary:

European law is not static but results from a dynamic process of law-making, implementation, legal interpretation and enforcement. The article deals with recent developments in European law with special consideration given to institutional and legal changes introduced by the Treaty of Lisbon (the abolition of the pillar structure, infringement procedure, adoption of implementing measures, new powers of the European Parliament and national parliaments, public meetings of the Council, citizens´ right of initiative and the Charter of Fundamental Rights).

Not all changes in EU law come about through amendments to the existing Treaties but undergo their own development. Therefore, particular attention is paid to issues related to the attempt to regulate broad horizontal areas, legislative rules, implementation and enforcement of EU law, and the attempt to simplify and arrange the laws better.

Since the impact of EU law on national political and legal structures is profound, the authors focus both on the description of recent changes in EU law and issues arising out of the implementation of these changes at national level based on their own practical experience with EU law implementation in the Czech Republic.

vytisknout  e-mailem