Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Listopad 2020 

 

Ministerstvo vnitra České republiky
odbor prevence kriminality

Tisková zpráva
listopad 2020
 


Pravidelné zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality – listopad 2020

Dne 5. listopadu 2020 se, vzhledem k epidemiologické situaci distančně, konalo zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (RVPPK), které mělo následující program:

  1. Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy za léta 2018 a 2020 – Ministerstvo vnitra
  2. Příčiny a podmínky trestní recidivy mladistvých – Institut pro kriminologii a sociální prevenci
  3. Týmy pro mládež a jejich další fungování v návaznosti na výstupy EU projektu Rozvoj meziresortní spolupráce při řešení kriminality mládeže – Probační a mediační služba
  4. Realizace Systému včasné intervence v informačních systémech MPSV a jeho naplňování v praxi – Ministerstvo práce a sociálních věcí  

V úvodu JUDr. Barbořík připomněl přípravu podkladů pro Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality za 2016 až 2020 s termínem do 31. 1. 2021 a sdělil instrukce k jejich zpracování. Dále byli členové RVPPK seznámeni s přípravou odpovědi pro výzkum Univerzity ve Warwicku, sekce politických a mezinárodních studií. Výzkum je zaměřen na srovnání protiradikalizačních a socializačních politik v Evropě a za hranicemi Evropy, jedním z cílů je zkoumat vztahy mezi politikami prevence kriminality. 

V bodu 1 byl odborem prevence kriminality MV představen materiál Informace pro RVPPK o naplňování doporučení vyplývajících z materiálu Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy v letech 2018-2020. Vedle naplňování dříve přijatých doporučení materiál obsahuje také aktuální trendy ve vývoji kriminality páchané dětmi a na dětech a shrnují nejpodstatnější závěry. S nimi bude dále pracováno při přípravě nové Strategie prevence kriminality na období 2021+.

Z diskuze mj. vyplynulo, že vliv na vývoj kriminality dětí a mládeže má i to, že v současné době začínají být v daném věkovém rozmezí opět „silné“ ročníky. Zásadním problémem je, že klesá počet odborníků, hlavně znalců, např. dětských psychologů, psychiatrů a gynekologů, ale i dalších odborníků na problematiku, a to napříč resorty. Jako nezastupitelná se jeví potřeba dalšího rozvoje Systému včasné intervence (sále jen SVI).

Bod 2 se týkal představení prezentace k výsledkům výzkumu na téma příčiny a podmínky trestní recidivy mladistvých, který je dostupný na stránkách IKSP.

K bodu 2 bylo konstatováno, že institut ochranné výchovy rodinného typu je možné považovat za průlomový a jeho aplikace by v budoucnu mohla vést až k omezení či zrušení stávajících výchovných ústavů.

V bodu 3 Probační a mediační služba představila informaci o Týmech pro mládež a jejich dalším fungování v návaznosti na výstupy EU projektu Rozvoj meziresortní spolupráce při řešení kriminality mládeže.

V bodu 3 se členové výboru shodli na nutnosti pokračování Týmů pro mládež, i přes problémy, které souvisí především s nedostatečným personálním zabezpečením projektu do budoucna. I v této souvislosti je dle vyjádření členů RVPPK potřeba rozvíjet SVI.

Bod 4 se věnoval právě výše zmíněné problematice SVI, konkrétně realizaci SVI v informačních systémech MPSV a jeho naplňování v praxi.

Z diskuze k bodu 4 vyplynul úkol pro MV OPK, potažmo sekretariát RVPPK, svolat jednání k problematice „Systému včasné intervence“ a jeho dalšího rozvoje.

Příští zasedání RVPPK se uskuteční 26. listopadu 2020,  dle schváleného plánu činnosti. Zabývat se bude problematikou prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. Místo a forma budou upřesněny, s ohledem na možnost prodloužení nouzového stavu, dodatečně.Přílohy:
Příloha 1 – k bodu 1: Infomace MV (pdf, 2 MB)
Příloha 2 – k bodu 2: IKSP (pdf, 838 kB)
Příloha 3 – k bodu 3: PMS (pdf, 1 MB)
Příloha 4 – k bodu 4: MPSV (pdf, 525 kB)


Kontakt:
Odbor prevence kriminality MVČR, opk@mvcr.cz, tel.: +420 974 832 255

vytisknout  e-mailem