Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Strážníci a policisté v Kroměříži připraveni do nepohody


Třídenní přípravu vybraných strážníků a policistů k základním otázkám prevence kriminality, která se konala v závěru roku 2011, zahájil za představitele města senátor Mgr. Miloš Malý. Na jeho vystoupení bezprostředně reagovala tisková mluvčí Policie ČR a její kolegové a také strážníci a strážnice městské policie. Hovořilo se o roli obou policií v tak oblasti závažné, jakou je bezpečnost a veřejný pořádek

Poté svým vystoupením navázal odborník ministerstva vnitra JUDr. Tomáš Koníček, který rovněž zobecnil výsledky celostátního projektu Asistent prevence kriminality a seznámil přítomné se základními směry vládou schválené Strategie prevence kriminality na nejbližší čtyři roky.

Hlavní náplní profesní přípravy patnácti účastníků byla oblast prevence kriminality ve vyloučených lokalitách, hodnocení stávajícího stavu a především hledání východisek zvládání společensky nežádoucího jednání těch jedinců, kteří opakovaně páchají přestupkovou a trestnou činnost pod vlivem návykových a psychotropních látek.

Samostatnou kapitolou s největším počtem konkrétních příkladů z praxe byly modelové situace předcházení a zvládání konfliktních situací agresivních osob, u kterých častokrát agresivní slovní ataky přerůstají ve fyzická napadení a vážně narušují bezpečnost a veřejný pořádek ve městě.

Jedním z výstupů interaktivní přípravy bylo i naprosto logické, samozřejmé konstatování, že „nejlepší prevencí je vyžadování a především důsledné dodržování základních zákonů a norem společensky žádoucího jednání.“

Žel pravdou zůstává, že v praktickém životě se nedaří až tak snadno a samozřejmě tuto zásadu naplňovat, jak by bylo žádoucí. Například rozborem několika ukázek profesních selhání se jen potvrdila  skutečnost, že udržet emoce u obou stran  pod kontrolou je někdy nad lidské síly a vyžaduje to dlouhodobé, cílené psychické zodolňování.

Příjemným překvapením pro všechny absolventy kurzu byla neformální atmosféra, otevřenost a především rozbor aktuálních otázek bezpečnostní situace s otevřenými stanovisky přítomných, včetně jejich návrhů priorit prevence kriminality na nejbližší období.

I když cílem odborného setkání nebyla přímo samotná příprava zástupců obou policií na úlohu mentorů nově ustanovovaných Asistentů prevence kriminality, je si převážná většina strážníků a policistů vědoma významu těchto specialistů a potvrdila nutnost součinnosti obou kategorií v oblasti zabezpečení bezpečnosti občanů města.

 

  

Mgr. Miloslav Skřebský, ředitel Městské policie Kroměříž

vytisknout  e-mailem