Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Programy prevence kriminality

Obsah:

Obálka (doc, 30 kB)

 1. Usnesení vlády (doc, 36 kB)
 2. Předkládací zpráva  (doc, 44 kB)
 3. Strategie prevence kriminality na léta 2012 až 2015 (doc, 1,1 MB)
  Strategie prevence kriminality na léta 2012 až 2015 - ENG (doc, 991 kB)
  1. Úvod
  2. Vize cílového stavu prevence kriminality v ČR
  3. Principy, priority a cíle
   • 3.1 Principy
   • 3.2 Strategické cíle a priority 
  4. Resorty a subjekty zapojené do realizace Strategie
   Systém prevence kriminality
    
   • 4.1 Resort vnitra 
    • 4.1.1 Ministerstvo vnitra
    • 4.1.2 Policie ČR
      
   • 4.2 Ministerstvo práce a sociálních věcí
     
   • 4.3 Resort spravedlnosti
    • 4.3.1 Ministerstvo spravedlnosti
    • 4.3.2 Probační a mediační služba ČR
    • 4.3.3 Nejvyšší státní zastupitelství
    • 4.3.4 Institut pro kriminologii a sociální prevenci
    • 4.3.5 Vězeňská služba ČR
      
   • 4.4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
     
   • 4.5 Ministerstvo zdravotnictví
     
   • 4.6 Ministerstvo pro místní rozvoj
     
   • 4.7 Ministerstvo obrany
     
   • 4.8 Úřad vlády
     
    • 4.8.1 Rada vlády pro koordinaciprotidrogové politiky
    • 4.8.2 Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
    • 4.8.3 Zmocněnkyně vlády pro lidská práva a vrchní ředitelka Sekce pro lidská práva
     4.8.3.1 Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách
      
    • 4.9 Vyšší územně správní celky 
      
    • 4.10 Obce 
      
  5. Metody a nástroje k dosažení cílů Strategie
   5.1 Koordinační a podpůrná role krajů

   5.2 Praktický výkon na úrovni měst a obcí

   5.3 Analytická a koncepční činnost a mapy kriminality
   • 5.3.1 Analytická činnost
   • 5.3.2 Mapy kriminality
     
   5.4 Efektivity preventivních opatření, aktivit a projektů

   5.5 Vzdělávání

   5.6 Nástroj sociální prevence

   5.7 Nástroj situační prevence

   5.8 Prevence kriminality v komunitách jako komplexní systém opatření
   5.8.1 Program prevence kriminality a extremismu - Úsvit

   5.9 Specifické projekty
   5.9.1 Systém včasné intervence
   5.9.2 Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech
   5.9.3 Prevence rizik souvisejících s virtuální komunikací
   5.9.4 Speciální výslechové místnosti
   5.9.5 Prevence domácího násilí
   5.9.6 Prevcne obchodování s lidmi
   5.9.7 Prevence předluženosti jako kriminogenního faktoru

   5.10 Osvěta a informace
   5.10.1 Internetový portál www.prevencekriminality.cz
   5.10.2 Zpravodaj „Prevence do každé rodiny“

   5.11 Výzkum

   5.12 Mezinárodní spolupráce

   5.13 DOtační podpora aktivit, programů,  a projektů prevence kriminality
    
  6. Shrnutí
 4. Úkoly Republikového výboru pro prevenci kriminality a resortů (xls, 55 kB)
 5. Výsledky připomínkového řízení (doc, 1,12 MB)
 6. Přílohy (doc, 21 kB)
  • Příloha č. 1 (doc, 472 kB) - Vyhodnocení realizace Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2012 
  • Příloha č. 2 (doc, 1,6 MB) - Postup při výběru žádostí obcí o dotaci v rámci programu podpory prevence kriminality 
  • Příloha č. 3 (doc, 35 kB) - Seznam dotačních titulů zaměřených na sociální prevenci

 

vytisknout  e-mailem