Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Státní občanství

Mgr. Margita Malá 

Shrnutí:

Autorka ve své práci porovnává právní úpravu nabytí a pozbytí státního občanství České republiky podle předchozí právní úpravy – zákona č. 40/1993 Sb. – a podle nyní platného a účinného zákona č. 183/2013 Sb. Text poskytuje cenný pře-hled právních změn týkajících se postupu vyřizování žádostí o udělení státního občanství, ale i nová pojetí jiných právních institutů (dopady nalezení, osvojení, určení otcovství, atp.). Lze říci, že v práce je přehledně zpracováno informativní minimum pro každého, kdo s problematikou státního občanství nějakým způsobem pracuje.

Citizenship – summary:

In the Article, the author compares legal regulation of acquisition and loss of citizenship of the Czech Republic in former Act No. 40/1993 Coll. and in current Act No. 183/2013 Coll. The Article provides with comprehensive overview of changes concerning the dealing with applications for acquisition of citizenship, but also new concepts of other legal institutes (finding a child on the territory of the Czech Republic, adoption, paternity establishment etc.). In the Article, one may find well arranged basic information for all who deal with citizenship issues.
 

vytisknout  e-mailem