Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní vyhoštění

Karolína Adámková 

Shrnutí:
 
V této práci jsem se pokusila osvětlit některé problémy vyskytující se v cizi­neckém právu, konkrétně otázku počátku vyhošťovací doby, tj. doby, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území, stanovené v řízení o správním vyhoštění cizince, ať už z území České republiky, nebo z území EU, a to především pro­střednictvím judikatury Nejvyššího správního soudu. Cílem bylo přispět ke zprůhlednění problematiky, která je obecně považována za poměrně kompliko­vanou, neboť Nejvyšší správní soud v nedávné době přinesl jasné závěry.
 
Administrative banishment – summary:
 
The Article focuses on certain problems arising in law governing the treatment of foreigners, more specifically the issue of the beginning of banishment period. Banishment period is a period when the foreigner cannot be permitted to enter the territory. This period is laid down in the procedure of administrative banishment of a foreigner from the territory of the Czech Republic or the European Union. Since the issue has been generally considered rather complicated, the aim of this Article is to make it more transparent because the Supreme Administrative Court has brought certain clear conclusions recently.

vytisknout  e-mailem