Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní právo - obsah čísla 7-8/2009

 

Ročník XLII, číslo 7-8/2009

Správní právo č. 7-8/2009Správní právo č. 7-8/2009

ČLÁNKY :

ZE ZAHRANIČÍ :

Z PRAXE :

ČEŠTINA MEZI PARAGRAFY:

 • JUDr. Karel Čermák:
  Mezi jazykem a světem musí být tření

RECENZE A ANOTACE :

 • doc. JUDr. Vladimír Mikule:
  MAREK ANTOŠ: Principy voleb v České republice
   
 • Mgr. Jitka Bělohradová:
  HADRABOVÁ, A. Veřejná správa životního prostředí

INFORMACE :

 • JUDr. Lukáš Potěšil:
  Mezinárodní konference „Všeobecné správne konanie“, 7. – 9. 10. 2009, Kaskády, Slovenská republika

 • prof. JUDr. Richard P o m a h a č , CSc. :
  Z JUDIKATURY SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE 
 • Občanství Unie – volby do Evropského parlamentu – podmínka pobytu nebo bydliště omezující právo volit
  Rozsudek ve věci C – 300/04 – „Eman a Sevinger“
  M. G. Eman a O. B. Sevinger v. College van burgemeester en wethouders van Den Haag - předběžná otázka, kterou vznesl Raad van State (Nizozemsko)
  Rozsudek velkého senátu Evropského soudního dvora z 12. září 2006
   
 • Z činnosti Veřejného ochránce práv
   
 • Za prof. JUDr. Vladimírem Klokočku
   
 • Za JUDr. Marií Součkovou
   
 • Za JUDr. Václavem Novotným

LEGISLATIVNÍ PŘÍLOHA č. III

ZE SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ
Mgr. Alena Hálková

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE
Mgr. Daniel Hoda

ZE ZAHRANIČNÍCH PERIODIK
doc. JUDr. Zbyněk Šín, CSc.
Legislativa v evropských odborných časopisech
 

vytisknout  e-mailem