Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní právo, číslo 7-8 / 2013

XLVI 

Ročník XLVI, číslo 7-8/2013
 
OBSAH:
 
  • Úvodní slovo
 
  • JUDr. Jan K u d r n a, Ph.D.:
Odpovědnost za akty prezidenta republiky (pdf, 387 kB)
 
  • JUDr. Lucia M a d l e ň a k o v á:
Právní základ poskytování duchovní péče ve věznicích
 
  • JUDr. Olga P o u p e r o v á, Ph.D.:
Několik poznámek k návrhům na zrušení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
 
 
ZE ZAHRANIČÍ:
 
  • Mgr. Daniel H o d a:
Právní úprava veřejné služby ve Francii
 
 
  • prof. JUDr. Richard P o m a h a č, CSc.:
Z JUDIKATURY SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE
 
 
INFORMACE:
 
  • Mgr. František K o r b e l, Ph.D., Mgr. et Mgr. Dana P r u d í k o v á, Ph.D.:
Dopady nového občanského zákoníku do veřejného práva (pdf, 374 kB)
 
  • JUDr. Lukáš P o t ě š i l, Ph.D.:
Mezinárodní konference EGPA 2013 (pdf, 181 kB)
 
LEGISLATIVNÍ PŘÍLOHA, ročník V, číslo IV/2013 (pdf, 751 kB)
 
  • JUDr. PhDr. Marek A n t o š, Ph.D., LL.M,:
Zákonodárný proces pro rozpuštění Poslanecké sněmovny
 
  • Veronika F u k s o v á:
Ještě jednou k nálezům Ústavního soudu o zákonodárném procesu (pdf, 231 kB)
 
Mgr. Alena H á l k o v á
 
JUDr. Monika F o r e j t o v á, Ph.D.
 

 

vytisknout  e-mailem