Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní právo, číslo 7/2019

Ročník LII 

Obálka SP 7_2019.jpg
OBSAH:

  • Mgr. Václav Petrmichl:

Koordinovaná správní rozhodnutí a řešení rozporu

Z KARLOVARSKÝCH PRÁVNICKÝCH DNŮ 2019

  • JUDr. Jozef Milučký:

Vybrané otázky administratívneho sankcionovania v praxi

  • JUDr. Jan M. Passer, PhD., LL.M.:

Srovnání některých aspektů přezkumu zákonnosti (správních rozhodnutí) českými a unijními soudy


RECENZE:

  • Mgr. Soňa Večeřová:

SKULOVÁ, S., POTĚŠIL, L. a kolektiv: Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě
– jejich systém a efektivnost
. Praha: C.H.Beck, 2017, 472 s., Právní instituty,
ISBN 978-80-7400-647-0

  • doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.:

ŠIMÍČEK, V. (ed.): 25 let Ústavy České republiky. Praha: Leges, 2019, 162 s.,
ISBN 978-80-7502-372-8

vytisknout  e-mailem