Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní právo, číslo 1-2/2023

Ročník LVI 

SP 1-2 23-obalkaOBSAH:

 • Úvodní slovo
 • Aleš Gerloch: 30 let působení Ústavy a ústavní systém
  České republiky (souhrn)
 • Václav Klaus: 30 let Ústavy České republiky očima politika,
  nikoli právníka (souhrn)
 • Cyril Svoboda: Poznámky na okraj 30. výročí přijetí Ústavy (souhrn)
 • Václav Pavlíček: Ústava a symbolika české státnosti (souhrn)
 • Karel Klíma: Efektivita Ústavy ČR v pohledu ústavního inženýrství 
  (analytická i komparativní studie) (souhrn)
 • Miroslav Sylla: Ústava: představy a dnešní realita (souhrn)
 • Pavel Mates: Zklamání z Ústavy (souhrn)
 • Petr Mlsna: Ústava ČR a mezinárodní právo – několik historických poznámek (souhrn)
 • Pavel Šturma: Mezinárodní sankce z hlediska ústavnosti a ochrany lidských práv (souhrn)
 • Jan Tryzna: O neústavnosti ústavního zákona č. 195/2009 Sb. z pohledu nauky o intertemporalitě právních předpisů (souhrn)
 • Jan Wintr: Krátce k otázce pravé a nepravé retroaktivity (souhrn)
 • Jaroslav Kuba: Kritické poznámky k textu Ústavy (souhrn)
 • Jiří Hřebejk: Úvaha nad některými problematickými partiemi Ústavy
 • Ondřej Preuss: K (ne)doporučeníhodným ústavním změnám (souhrn)
 • Josef Vedral: Hledání hranic mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní (souhrn)
 • Jan Pinz: K některým ústavním pravomocem presidenta republiky (souhrn)
 • Josef Staša: Doktrinální pojetí vs. ústavní a podústavní úprava správních úřadů (souhrn)
 • Vladimír Sládeček: Pár poznámek k ústavní úpravě Ústavního soudu (souhrn)
 • Jaroslav Fenyk: Stručný vhled do rozhodovací praxe Ústavního soudu (ústavní stížnosti) (souhrn)
 • Viktor Hodek: Několik poznámek k výběru soudců (souhrn)
 • Karel Šemík: Úvaha nad vybranými aspekty dělby moci v soudnictví (souhrn)
 • Martin Kopecký: K ústavněprávním základům vydávání obecně závazných vyhlášek (souhrn)
 • Pavel Klíma: Problematika svobody projevy ve světle nenávistných projevů na internetu (souhrn)
 • Jan Bárta: Fantom ústavy?

  

Pro zakoupení elektronické verze čísla odkaz zde: https://www.tmv.cz/kategorie-produktu/jednotliva-cisla-spravniho-prava-2023/.

  

vytisknout  e-mailem