Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správněprávní trestání mladistvých v režimu přestupkového zákona

Mgr. Eva Peřinová 

Shrnutí:
 
Tento článek se zabývá správněprávním trestáním mladistvých dle přestupkového zákona, přičemž se autorka nejprve zamýšlí nad zvolením vhodného modelu pro trestání mladistvých, kdy lze vybrat mezi modelem justičním nebo sociálně-opatrovnickým. Sama autorka se pak přiklání k modelu sociálně-opatrovnickému, neboť tento je více vhodný pro mladistvé osoby, které je potřeba spíše výchovnými metodami směřovat k upuštění od páchání protiprávních činností. Dále se zamýšlí nad sankcemi, které lze v přestupkovém řízení uložit mladistvým a jejich efektivností. Poté následuje procesní stránka přestupkového řízení, kdy jsou zdůrazněny odlišnosti přestupkového řízení mladistvých oproti řízení se zletilými osobami a dále řešeny některé otázky, které nejsou zákonem vůbec nebo jen nedostatečně upraveny a vyvolávají tak aplikační problémy. 

Verwaltungsrechtliche Ahndung von Jugendlichen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

Resümee:
 
Dieser Artikel befasst sich mit der verwaltungsrechtlichen Ahndung von Jugendlichen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, wobei sich die Autorin zuerst über das Auswählen eines passenden Modells für die Ahndung von Jugendlichen Gedanken macht, wann man zwischen einem Justizmodell oder einem Sozialbetreuungsmodell auswählen kann. Die Autorin selbst neigt eher zu dem Sozialbetreuungsmodell, denn dieses viel mehr passend für Jugendliche ist, bei denen es eher erforderlich ist, mit Hilfe von Erziehungsmethoden auf die Unterlassung von gesetzeswidrigen Tätigkeiten zu zielen. Weiter überlegt sie über Sanktionen, die im Verfahren über Ordnungswidrigkeiten den Jugendlichen auferlegt werden können, sowie über deren Effizienz. Dem folgt die prozessuale Seite des Verfahrens über Ordnungswidrigkeiten, bei der sie die Verschiedenheiten eines Verfahrens über Ordnungswidrigkeiten betreffend Jugendliche gegenüber einem Verfahren mit Mündigen hervorgehoben werden. Weiter werden einige Fragen geregelt, die durch das Gesetz gar nicht oder nicht ausreichend geregelt sind und sie verursachen somit Anwendungsprobleme.

vytisknout  e-mailem