Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Soukromoprávní uživatele údajů

Pro připojení do prostředí KIVS/CMS je potřeba se seznámit s provozními podmínkami CMS v dokumentu Provozní podmínky Extranetu CMS a Žádost o zřízení přístupu do Extranetu CMS (verze 1.0.3) (docx, 100 kB). Na poslední straně dokumentu naleznete "Žádost o zřízení přístupu do Extranetu CMS", kterou je potřeba vyplnit a zaslat do datové schránky MVČR (6bnaawp). Do části žádosti "Oficiální název Extranetu" vyplníte typ extranetu, pro který žádost podáváte "Extranet bank a pojišťoven".

Přístup do prostředí CMS můžete realizovat:​

 1. Prostřednictvím Krajských sítí (aktuálně v krajích Vysočina, Plzeňském, Karlovarském, Zlínském, Praha - MepNet a částečně Pardubickém + další budou-li vybudovány). Pro bližší informace kontaktujte technika (vedoucího správy sítě) z Krajského úřadu.
   
 2. Prostřednictvím metropolitních sítí připojených např. na Integrovanou telekomunikační sít (ITS) MVČR nebo CESNET. Pro bližší informace k napojení regionální sítě na ITS MV směřujte dotazy na emaily sekretariat5@mvcr.cz a oha@dia.gov.cz.
   
 3. Prostřednictvím  centralizovaného zadávání realizované prostřednictvím Dynamického nákupního systému KIVS (dále jen “DNS KIVS”) dle UV č. 385 z roku 2012. Tj. Využít možnost uzavření s MV ČR Dohody o centralizovaném nákupu telekomunikačních služeb a nechat si prostřednictvím MV ČR vysoutěžit nového poskytovatele. Aktuální kvalifikovaní operátoři v DNS KIVS jsou spol. O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., ha-vel internet s.r.o., České Radiokomunikace a.s., Quantcom, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s.

  Ve zkratce. Soutěž zajišťuje MVČR. Zadavatel si vybere parametry dle katalogových listů KIVS. V rámci soutěže dojde k výběru nejnižší nabídky od kvalifikovaných operátorů. Soutěž s realizací připojení v průměru trvá 6 měsíců. Vítězný operátor předá VPN na požadovaném místě s předem definovanými parametry. Zadavatel platí vítěznou nabídku operátorovi nejčastěji v měsíčním intervalu.

  V případě dalších dotazů k centralizovanému zadávání se obracejte na email kivs@mvcr.cz.

  Příp. více k informací na stránkách MV Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

 4. Prostřednictvím kvalifikovaných operátorů, kteří splnili podmínky technického připojení k CMS. Aktuální kvalifikovaní operátoři jsou spol. O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., ha-vel internet s.r.o., České Radiokomunikace a.s., Quantcom, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s.

Doporučená šířka pásma je 10 Mbps.

Více informací naleznete v Národním architektonickém plánu (NAP).
 

Po schválení žádosti a splnění všech předpokladů, MVČR postupuje žádost Provozovateli CMS k realizaci. Provozovatel CMS na základě žádosti vystaví předávací protokol s údaji potřebnými pro navázání spojení přes operátora do Extranetu CMS. V předávacím protokolu je zároveň překladová PAT adresa, za kterou je přeložena veškerá komunikace přes Extranet CMS. V některých případech je potřeba PAT adresu nahlásit publikujícímu Subjektu, aby si zajistil úpravu filtrů - viz například Základní registry a RAZR.

V případě dalších otázek ohledně připojení k CMS je možné se obrátit na provozovatele CMS - NAKIT - emailem Pozadavky.CMS@nakit.cz, případně užít odkaz Soubory pro SPUÚ.

Do Vámi zvoleného Extranetu (Extranetu do kterého se připojujete) bude publikován předem vydefinovaný set služeb příslušný pro daný Extranet, resp. budou Vám přístupny služby, které budou danými subjekty publikovány do daného Extranetu. V Extranetu není přístupný portál CMS a subjekt nemá možnost si žádat o služby nad rámec služeb publikovaných pro daný Extranet.

Soubory pro SPUÚ

  


1. března 2023

vytisknout  e-mailem