Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb

Centrální místo služeb (CMS)

Odbor hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra (OHA MVČR) připravil několik dokumentů týkajících se služeb CMS. Zájemci najdou základní informace o službách CMS a postupech při vyžadování služeb CMS v materiálech níže. V případě dalších otázek se můžete obrátit na provozovatele CMS - Národní agenturu pro komunikační a informační technologie - mailem na Pozadavky.CMS@nakit.cz.

 1. Obce s rozšířenou působností (ORP)
 2. Soukromoprávní uživatele údajů (SPUÚ)
 3. Obce I. a II. typu
 4. Nejsem Orgán veřejné moci (OVM)
 5. Standardní Subjekt CMS
   

Připojení do prostředí CMS - OVM, OVS

Pro připojení do prostředí KIVS/CMS je potřeba se seznámit s provozními podmínkami CMS v dokumentu Provozní podmínky a žádost o přístup do CMS (verze 2.1.2) (docx, 200 kB). Na poslední straně dokumentu naleznete "Žádost o zřízení přístupu do prostředí CMS", kterou je potřeba vyplnit a zaslat do datové schránky MVČR. Kromě jiného, uvedete v Žádosti:

 • "Jednoznačný identifikátor OVM" - ve většině případů se rovná IČO Subjektu. Svůj identifikátor si můžete ověřit na adrese https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/katalog-ovm. Pokud nejste Orgán veřejné moci (OVM), a přesto chcete čerpat služby CMS, musíte si požádat o služby přes svého zřizovatele, který je OVM nebo můžete přistupovat do některého z Extranetů CMS jako SPUÚ viz dále ...

 • "Identifikátor účtu oprávněné osoby v JIP/KAAS" - k vyplnění této položky budete potřebovat Administrátora JIP svého Subjektu, který zavede Oprávněnou osobu do JIP a přidělí jí "Přihlašovací jméno"; po zřízení přístupu do CMS této osobě přidělí i potřebné role pro Portál CMS. Každý OVM/SPUÚ má svého administrátora JIP přiděleného. Pokud nevíte, kdo tuto funkci vykonává, kontaktujte Helpdesk Czech POINT.
   

Přístup do prostředí CMS je možné realizovat jedním ze tří možných způsobů:

 1. Prostřednictvím Krajských sítí (aktuálně v krajích Vysočina, Plzeňském, Karlovarském, Zlínském, Praha - Mepnet a částečně Pardubickém + další budou-li vybudovány).

 2. Prostřednictvím metropolitních sítí připojených např. na Integrovanou telekomunikační sít (ITS) MVČR nebo CESNET.

 3. Prostřednictvím Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) s využitím komerčních nabídek soutěžených prostřednictvím Ministerstva vnitra. Aktuální KIVS operátoři jsou O2, T-Mobile, ha-vel, České radiokomunikace, Quantcom. Doporučená kapacita linky v tomto případě je 10 Mb/s.
  V případě dalších dotazů se obracejte na email kivs@mvcr.cz.

Více informací naleznete v Národním architektonickém plánu (NAP).
 

Dále je potřeba, abyste si určili Váš IP LAN segment(y) (např. 10.23.1.0/24), ze kterého budete chtít přistupovat do CMS. Měl by to být segment, ve kterém máte PC či servery, které budou komunikovat přes CMS. Zaslaný IP segment Vám bude nakonfigurován na virtuální firewall v CMS (služba CMS2-12-1 Propojovací bod Subjektu) a jedině z něj budete moci komunikovat skrz KIVS/CMS. LAN segmenty mohou být všechny neveřejné IP adresy kromě rozsahu CMS 10.240.0.0/12.

Tyto dvě informace (způsob připojení a IP LAN segment)zašlete na email pozadavky.cms@nakit.cz. Tím Vám budou zřízeny základní služby CMS.
 

Čerpání dalších služeb CMS

Po zřízení základních služeb CMS Vám přijde email s úvodními informacemi a postupem, jak se přihlásit na Portál CMS. Na Portálu CMS si následně můžete objednávat další služby CMS dle právě aktuálního dokumentu Přehled služeb CMS (verze 2.6.0) (pdf, 435 kB).
 

Připojení k Extranetu CMS - SPUÚ

Pro připojení do prostředí KIVS/CMS je potřeba se seznámit s provozními podmínkami CMS v dokumentu Provozní podmínky Extranetu CMS a Žádost o zřízení přístupu do Extranetu CMS (verze 1.0.3) (docx, 100 kB). Na poslední straně dokumentu naleznete "Žádost o zřízení přístupu do Extranetu CMS", kterou je potřeba vyplnit a zaslat do datové schránky MVČR (6bnaawp). Do části žádosti "Oficiální název Extranetu" vyplníte typ extranetu, pro který žádost podáváte "Extranet bank a pojišťoven", "Extranet Zdravotnictví", "Extranet Obce I.", "Extranet Obce II.".

Přístup do prostředí CMS je možné realizovat jedním ze tří možných způsobů:

 1. Prostřednictvím Krajských sítí (aktuálně v krajích Vysočina, Plzeňském, Karlovarském, Zlínském, Praha - Mepnet a částečně Pardubickém + další budou-li vybudovány).

 2. Prostřednictvím metropolitních sítí připojených např. na Integrovanou telekomunikační sít (ITS) MVČR nebo CESNET.

 3. Prostřednictvím Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) s využitím komerčních nabídek soutěžených prostřednictvím Ministerstva vnitra. Aktuální KIVS operátoři jsou O2, T-Mobile, ha-vel, České radiokomunikace, Quantcom. Doporučená kapacita linky v tomto případě je 10 Mb/s.
  V případě dalších dotazů se obracejte na email kivs@mvcr.cz.

Více informací naleznete v Národním architektonickém plánu (NAP).
 

Po schválení žádosti a splnění všech předpokladů, MVČR postupuje žádost Provozovateli CMS k realizaci. Provozovatel CMS na základě žádosti vystaví předávací protokol s údaji potřebnými pro navázání spojení přes operátora do Extranetu CMS. V předávacím protokolu je zároveň překladová PAT adresa, za kterou je přeložena veškerá komunikace přes Extranet CMS. V některých případech je potřeba PAT adresu nahlásit publikujícímu Subjektu, aby si zajistil úpravu filtrů - viz například Základní registry a RAZR.

V případě dalších otázek ohledně připojení k CMS je možné se obrátit na provozovatele CMS - NAKIT - emailem Pozadavky.CMS@nakit.cz, případně užít odkaz Soubory pro SPUÚ.

Do Vámi zvoleného Extranetu (Extranetu do kterého se připojujete) bude publikován předem vydefinovaný set služeb příslušný pro daný Extranet, resp. budou Vám přístupny služby, které budou danými subjekty publikovány do daného Extranetu. V Extranetu není přístupný portál CMS a subjekt nemá možnost si žádat o služby nad rámec služeb publikovaných pro daný Extranet.
 

Další soubory k CMS

Soubory pro ORP

Soubory pro SPUÚ

Připojování obcí k CMS

  

vytisknout  e-mailem