Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb

Centrální místo služeb (CMS)

Odbor hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra (OHA MVČR) připravil několik dokumentů týkajících se služeb CMS. Zájemci najdou základní informace o službách CMS a postupech při vyžadování služeb CMS v materiálech níže. V případě dalších otázek se můžete obrátit na provozovatele CMS - Národní agenturu pro komunikační a informační technologie - mailem na Pozadavky.CMS@nakit.cz.
 

Připojení do prostředí CMS - OVM, OVS

Pro připojení do prostředí KIVS/CMS je potřeba se seznámit s provozními podmínkami CMS v dokumentu Provozní podmínky a žádost o přístup do CMS (verze 2.1.2) (docx, 200 kB). Na poslední straně dokumentu naleznete "Žádost o zřízení přístupu do prostředí CMS", kterou je potřeba vyplnit a zaslat do datové schránky MVČR. Kromě jiného, uvedete v Žádosti:

  • "Jednoznačný identifikátor OVM" - ve většině případů se rovná IČO Subjektu. Svůj identifikátor si můžete ověřit na adrese https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/katalog-ovm. Pokud nejste Orgán veřejné moci (OVM), a přesto chcete čerpat služby CMS, musíte si požádat o služby přes svého zřizovatele, který je OVM.

  • "Identifikátor účtu oprávněné osoby v JIP/KAAS" - k vyplnění této položky budete potřebovat Administrátora JIP svého Subjektu, který zavede Oprávněnou osobu do JIP a přidělí jí "Přihlašovací jméno"; po zřízení přístupu do CMS této osobě přidělí i potřebné role pro Portál CMS. Každý OVM má svého administrátora JIP přiděleného. Pokud nevíte, kdo tuto funkci vykonává, kontaktujte Helpdesk Czech POINT.
     

Přístup do prostředí CMS je vhodné realizovat KIVS linka (služba CMS2-08-1) - Subjekt využívá tuto službu pro spojení do CMS na InterConnect nebo nejbližšího Krajského konektoru CMS.

Aktuální informace naleznete v Přehled služeb CMS (verze 2.5.0) (pdf, 431 kB). K jednotlivým službám CMS můžeme na vyžádání na emailu pozadavky.cms@nakit.cz zaslat Katalogové listy, kde naleznete podrobné technické specifikace, co služby umožňují. Katalogové listy později také naleznete na Portálu CMS ve Znalostní bázi.

Dále je potřeba, abyste si určili Váš IP LAN segment(y) (např. 10.23.1.0/24), ze kterého budete chtít přistupovat do CMS. Měl by to být segment, ve kterém máte PC či servery, které budou komunikovat přes CMS. Zaslaný IP segment Vám bude nakonfigurován na virtuální firewall v CMS (služba CMS2-12-1 Propojovací bod Subjektu) a jedině z něj budete moci komunikovat skrz KIVS/CMS. LAN segmenty mohou být všechny neveřejné IP adresy kromě rozsahu CMS 10.240.0.0/12.

Tyto dvě informace (způsob připojení a IP LAN segment)zašlete na email pozadavky.cms@nakit.cz. Tím Vám budou zřízeny základní služby CMS.
 

Čerpání dalších služeb CMS

Po zřízení základních služeb CMS Vám přijde email s úvodními informacemi a postupem, jak se přihlásit na Portál CMS. Na Portálu CMS si následně můžete objednávat další služby CMS dle právě aktuálního dokumentu Přehled služeb CMS (verze 2.5.0) (pdf, 431 kB).
 

Připojení k Extranetu CMS - SPUÚ (banky, pojišťovny)

Pro připojení do prostředí KIVS/CMS je potřeba se seznámit s provozními podmínkami CMS v dokumentu Provozní podmínky Extranetu CMS a Žádost o zřízení přístupu do Extranetu CMS (verze 1.0.0) (docx, 100 kB). Na poslední straně dokumentu naleznete "Žádost o zřízení přístupu do Extranetu CMS", kterou je potřeba vyplnit a zaslat do datové schránky MVČR (6bnaawp).

SPUÚ se k CMS2 může připojit pouze prostřednictvím KIVS operátora (O2, T-Mobile, ha-vel, České radiokomunikace, Dial Telecom, doporučená kapacita linky je 100 Mb/s), tedy tzv. "pronajatou linkou". Přesné technické parametry obdrží SPUÚ spolu se schválením žádosti od MVČR. Následně si SPUÚ zřizuje privátní linku v KIVS.

Po schválení žádosti a splnění všech předpokladů MVČR postupuje žádost NAKITu k realizaci. NAKIT po nastavení a otestování připojení vrátí MVČR pro evidenci, a SPUÚ pro SZR, přístupovou IP PAT adresu v Extranetu CMS.

Výsledkem je získání IP adresy od NAKIT, která bude dále sloužit k propojení na aplikační úrovni - gestor SZR.

V případě dalších otázek ohledně připojení k CMS je možné se obrátit na provozovatele CMS - NAKIT - emailem na Pozadavky.CMS@nakit.cz, případně užít odkaz Soubory pro SPUÚ.
 

Další soubory k CMS

Soubory pro ORP

Soubory pro SPUÚ

Připojování obcí k CMS

  

vytisknout  e-mailem