Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Soudní přezkum rozhodnutí vysoké školy z pohledu vybrané judikatury

Mgr. Veronika KUDROVÁ 

Shrnutí: 
Článek se zabývá vybranou judikaturou Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, jejímž předmětem je otázka přezkoumatelnosti rozhodnutí vysokých škol v režimu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Nejčastěji přezkoumávanými druhy rozhodnutí jsou rozhodnutí o (ne)přijetí ke studiu a rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem. Zmíněno je též nejnovější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci stanovení a následného prominutí poplatku za studium, dle něhož je soudně přezkoumatelné rozhodnutí, jehož jednotlivé části mohou zasáhnout do právní sféry jednotlivce, byť se může jevit, že jako celek do jeho finančního postavení nezasahuje. Poslední část článku v souvislosti s otázkou anulování přijímacích zkoušek připomíná jedno z nejcitovanějších rozhodnutí Ústavního soudu týkající se práva na bezplatné vysokoškolské vzdělání, tentokrát trochu jinak.
 
 
Judicial review of higher education decisions in light of selected court decisions
 
Summary: 
The paper summarizes judicial decisions of the Constitutional Court of the Czech Republic and Supreme Administrative Court of the Czech Republic concerning the judicial review of the decisions of public higher education institutions pursuant to the Act no. 111/1998 Col., on Higher Education Institutions. It deals mostly with decisions on (non)admission and decisions on study fees assessment. It concerns also the latest decision of the Supreme Administrative Court which declares as a subject of the judicial review a decision which may seems not to infringe someone's integrity as a complex, if it infringes in separated parts to someone’s rights. The final part of the paper concerns annulment of results of entrance exams; mentions also one of the most quoted judgement of the Constitutional Court defining the higher education free of charge, from a different point of view.

vytisknout  e-mailem